X
SULJE MAINOS

Hallitukselta yksinyrittäjille tukipaketti, työttömyysturvaan tiukennuksia

Hallitus julkisti tänään yrittäjyys- ja työllisyyspakettinsa.

Yksinyrittäjän tukipaketilla madalletaan kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen palkkatukea, starttirahaa tai verokannustinta käyttämällä.

Työttömyysturvajärjestelmään valmistellaan selvitystyön pohjalta muutokset, joilla kannustetaan itsensä työllistämiseen. Sivutoiminen yritystoiminnan aloittaminen työttömänä tehdään nykyistä sujuvammaksi.

Innovaatiosetelillä pienet ja keskisuuret yritykset voivat hankkia omiin tarpeisiinsa parasta mahdollista ulkopuolista asiantuntemusta ja tukea. Seteliä voi käyttää esimerkiksi yhteistyöprojektiin korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen kanssa.

Innovaatiopankki vauhdittaa innovaatioiden ja patenttien nykyistä parempaa hyödyntämistä ja kaupallistamista.

Ulkomaisten erityisasiantuntijoiden rekrytointia sujuvoitetaan käymällä läpi lupaprosessin pullonkaulat ja muutostarpeet. Oleskeluluvan myöntäminen start-up-yrittäjyyden perusteella tehdään mahdolliseksi yhtiömuodosta riippumatta.

Terveysteknologia on esimerkki nopeasti kasvavasta toimialasta, joka hyötyy yrittäjyyspaketin toimenpiteistä. Näiden lisäksi hallitus on päättänyt kansallisen genomi- ja syöpäkeskuksen perustamisesta sekä julkisten biopankkien toimintojen yhtenäistämisestä.

Työn vastaanottovelvoitetta tiukennetaan

Kannustinloukkujen purkamisella tiukennetaan työttömyysturvaa ja tehdään työnteko entistä kannattavammaksi.

Esimerkiksi velvollisuutta ottaa työtä vastaan tiukennetaan ja alueellista liikkuvuutta lisätään. Työttömillä olisi myös aiempaa tiukempi velvollisuus osallistua kaikkiin työllistymistä edistäviin palveluihin.

Työttömyysetuuksien käyttöä laajennetaan siten, että niitä voitaisiin käyttää liikkuvuusavustukseen, starttirahaan ja palkkatukeen. Näin työtön voisi käyttää työttömyysetuutta toimeentulon sijaan edistämään työllistymistä.

Vuosina 2017 ja 2018 toteutetaan asiakaslähtöisen työllisyyspalvelun alueellisia kokeiluja. Kokeiluissa julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuu siirretään kunnalle tai kuntien yhteistyöalueelle eli maakunnalle.

Uuden, työttömille työnhakijoille suunnatun Työnäyte-palvelun käyttöönottoa ja sitä koskevan kokeilun käynnistämistä selvitetään. Työnäytteen antaminen tarkoittaisi lyhytkestoista työskentelyä potentiaalisen työnantajan tehtävissä.

Kasvuyritysten työllisyysohjelma tukee kasvuyrityksiä tarjoamalla niille osaavaa työvoimaa. Siinä korkeasti koulutettuja pitkään työttömänä olleita osaajia voidaan koulutuksen, oppisopimuksen tai työllistämistuen avulla palkata kasvuyrityksiin.

Vuoden 2016 budjettiriiheen valmistellaan oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin (ps.) johdolla uusia työllisyyttä vahvistavia lisätoimia.

Kehysriihessä päätettyjen toimien lisäksi hallitus on jo aiemmin hallitusohjelmassa ja hallituksen toimintasuunnitelmassa sopinut työllisyyttä parantavista toimista. Ne koskevat esimerkiksi työvoimahallinnon uudistamista, työperäistä maahanmuuttoa, työehtoja ja paikallista sopimista.

Kilpailukyvyn vahvistaminen on hallituksen tärkeimpiä kärkihankkeita. Toimenpiteillä pyritään parantamaan yrittämisen edellytyksiä. Valtaosa kärkihankkeen toimenpiteistä on jo valmistelussa tai otettu käyttöön.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt