Halla-aho kysyy kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden maasta poistamisesta

Kansanedustaja Jussi Halla-aho on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden maasta poistamisesta.

Kansanedustaja Jussi Halla-aho (ps.) haluaa tietää, miten ja missä aikataulussa hallitus aikoo kehittää lainsäädäntöä siten, että kielteisen turvapaikka- tai oleskelulupapäätöksen saanut henkilö voidaan poistaa maasta riippumatta hänen omasta tahdostaan.

Kysymyksen taustalla on Halla-ahon huoli siitä, etteivät lähtömaan haluttomuus ottaa kansalaisensa vastaan tai poistamisen tiellä olevat teknisluontoiset esteet voi olla peruste jatkuvan oleskeluluvan myöntämiselle.

Halla-ahon mielestä turvapaikkaa tai toissijaista suojelua hakevalle henkilölle voidaan myöntää oleskelulupa vain, jos hän täyttää turvapaikalle tai toissijaiselle suojelulle Suomen lainsäädännössä ja sitä ohjaavissa kansainvälisissä sopimuksissa asetetut kriteerit.

Tuoreen uutisen mukaan Suomessa on 500–700 kielteisen turvapaikka- tai oleskelulupapäätöksen saanutta ihmistä, joille Suomi saattaa myöntää jatkuvan oleskeluluvan sillä perusteella, ettei maasta poistaminen kahden vuoden sisällä onnistu, henkilö ei suostu vapaaehtoiseen paluuseen eikä vastaanottava maa suostu pakkopalautukseen.

Halla-ahon mielestä Suomen on välttämätöntä pitää tiukkaa seulaa turvapaikanhakijoiden vastaanotossa, koska Suomessa on EU-tasolla poikkeuksellinen, ns. asumisperusteinen sosiaaliturva. Se tarkoittaa sitä, että jokainen maassa laillisesti oleskeleva on oikeutettu samoihin julkisin varoin kustannettuihin tulonsiirtoihin kuin Suomen kansalainen.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt