Hakattua metsää Kinnulassa heinäkuussa. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Hakkuut lisääntyvät ennusteen mukaan tänä ja ensi vuonna

Massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus säilyy hyvällä tasolla, Luonnonvarakeskus ennustaa.

Puiden markkinahakkuut Suomessa lisääntyvät tänä vuonna 63,6 miljoonaan kuutiometriin ja ensi vuonna 65 miljoonaan kuutiometriin, arvioidaan Luonnonvarakeskuksen tuoreessa suhdanne-ennusteessa. Raakapuun tuonti puolestaan laskee neljä prosenttia viime vuodesta.

Yksityismetsätaloudessa bruttokantorahatulot nousevat tänä vuonna noin 1,9 miljardiin euroon ja ensi vuonna hieman enemmän. Yksityismetsien hehtaarikohtainen liiketulos nousee tänä vuonna 126 euroon ja ensi vuonna 129 euroon.

Metsähakkeen käytön arvioidaan kasvavan tänä vuonna pari prosenttia viime vuodesta, ja käytön ennakoidaan kasvavan 8,5 miljoonaan kuutiometriin ensi vuonna. Metsähakkeen keskimääräinen laitoshinta pysyy tänä vuonna viime vuoden tasolla, mutta ensi vuonna hinta nousee hieman. Puupellettien tuotanto puolestaan elpyy tänä vuonna viime vuoden voimakkaan tuotantomäärän laskun jälkeen.

Sellun tuotanto- ja vientimäärät kasvavat tänä ja erityisesti ensi vuonna, jolloin uusi tuotantokapasiteetti Suomessa on saatu kokonaan käyttöön. Sellun vientihinta nousee tänä vuonna viime vuoden reilun pudotuksen jälkeen. Ensi vuonna vientihinnan ennakoidaan hieman laskevan havu- ja lehtisellun tuotannon kasvaessa maailmalla.

Kartongin tuotantoa ja vientiä lisäävät tuotantokapasiteetin kasvu Suomessa sekä pakkaamisen kasvu maailmalla tänä ja ensi vuonna. Uuden kapasiteetin käyttöönotto ja paperikoneiden kääntäminen kartongille lisäävät kuitenkin tarjontaa myös Euroopassa, ja pitävät kartongin markkinahintojen kehityksen vaisuna.

Painopapereiden kulutus maailmalla sen sijaan jatkaa laskuaan. Suomessa paperin tuotanto- ja vientimäärät alenevat edelleen.

Massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus kuitenkin säilyy tänä ja ensi vuonna hyvällä tasolla sellun ja kartongin myönteisen kysyntäkehityksen ansiosta

Sahatavaran viennin ennakoidaan nousevan tänä vuonna yhdeksään miljoonaan kuutiometriin, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Ensi vuonnakin vienti kasvaa edelleen hieman. Kiina nousee tänä vuonna sahatavaran viennin tärkeimmäksi kohdemaaksi

Vanerin tuotanto- ja vientimäärät pysyvät hyvällä tasolla rakentamisen elpyessä Euroopassa ja kysynnän ollessa hyvä teollisissa käyttökohteissa, arvioidaan ennusteessa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt