Sinihai. (Kuva: PD / Wikipedia Commons / NOOA)

Hait ovat vaarassa hävitä Välimereltä

Ongelman takana on ympäristöjärjestön mukaan kalatalous.

Ympäristöjärjestö WWF:n tuoreen raportin mukaan yli puolet Välimeren hai- ja rauskulajeista on vaarassa. Kolmasosa näistä lajeista on jo kalastettu sukupuuton partaalle.

– Hait ovat vaarassa hävitä Välimereltä. Niiden nopea väheneminen on kaikkein vakavin merkki meren tilasta ja vastuuttomista kalastuskäytännöistä. Jokainen Välimeren maa on vastuussa tästä. Hait ovat olleet erottamaton osa merta ja kulttuuriamme tuhansien vuosien ajan. Nyt meidän on nopeasti varmistettava, että ne säilyvät jatkossakin, toteaa WWF Suomen meriasiantuntija Anna Soirinsuo tiedotteessa.

Raportin mukaan ylikalastus on suurin yksittäinen uhka Välimeren haikaloille ja rauskuille. Ongelman takana on kalatalous kokonaisuudessaan. Raportissa kiinnitetään huomiota Libyaan ja Tunisiaan, joiden pyyntimäärät ovat noin kolme kertaa Italian ja Egyptin pyyntimäärien suuruiset.

Joitakin lajeja kalastetaan suoraan myyntiin, mutta osa haista ja rauskuista nostetaan raportin mukaan merestä tahattomana sivusaaliina ja paiskataan takaisin mereen kuolemaan. Trooleihin on tarttunut yli 60 lajin yksilöitä, kun taas joillakin alueilla hait ja rauskut muodostavat yli kolmasosan pitkäsiimakalastuksen saaliista. Laittomat ajoverkot koituvat valtavien hai- ja rauskumäärien kohtaloksi, ja äärimmäisen uhanalaisia valkohaita on löytynyt kurenuotista.

Jopa pienimuotoisessa verkkokalastuksessa saadaan raportin mukaan saaliiksi huomattavia määriä haita ja rauskuja.

Kalastuksen lisäksi hailla on Välimerellä muitakin uhkia, kuten mewressä oleva muovi ja kalojen alkuperän tarkoituksellinen väärentäminen. Raportin mukaan DNA-testeistä on käynyt ilmi, että monet kuluttajat, jotka luulevat syövänsä Välimeren miekkakalaa, kauhovatkin lautasilleen laitonta hainlihaa. Tämä aiheuttaa myös riskin kuluttajille, sillä useiden hailajien elohopeapitoisuudet ylittävät selvästi sallitun rajan.

WWF muistuttaa, että hait ovat erityisen haavoittuvia eläimiä ja toipuvat heikosti populaation pienenemisestä. Ne kasvavat hitaasti, tulevat myöhään sukukypsäksi ja saavat vain vähän jälkeläisiä pitkän raskausajan jälkeen. Järjestön mukaan tämä tarkoittaa, että ylikalastus saattaa tuhota kokonaisia haikantoja, jotka eivät enää pysty elpymään. Tätä tapahtuu joka puolella Välimerta.

Tilannetta huonontavat raportin mukaan entisestään puutteellinen hallinto ja päätösten toimeenpano, heikosti toimivat markkinat ja yleinen pohjatiedon ja tietoisuuden puute.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt