Geeneissä olevilla muutoksilla on yhteys halukkuuteen ottaa riskejä sekä muihin riskikäyttäytymisen ilmenemismuotoihin, kuten tupakointiin, alkoholin kulutukseen ja riskisijoittamiseen. LEHTIKUVA/MIKKO STIG

Geeneillä on yhteys halukkuuteen ottaa riskejä

Geneettiset tekijät selittävät osittain riskikäyttäytymistä.

Oulun yliopiston tutkijat ovat mukana laajassa kansainvälisessä monitieteisessä tutkimuksessa, jossa muodostettu monigeeninen indikaattori pystyi selittämään vajaat kaksi prosenttia riskinsietokyvyn vaihtelusta väestötasolla.

Tutkimuksessa havaittiin, että geeneissä olevilla 124 muutoksella on yhteys halukkuuteen ottaa riskejä sekä muihin riskikäyttäytymisen ilmenemismuotoihin, kuten esimerkiksi tupakointiin, alkoholin kulutukseen ja riskisijoittamiseen.

Ympäristötekijät ja ei-geneettiset tekijät selittävät suuremman osan tutkitusta ilmiöstä.

Tutkimuksessa löydettiin myös selkeä yhteys aivotoimintojen aktiviteettiin liittyvän säätelyn ja riskimittausten välillä. Löydös osaltaan varmentaa näkemystä, että riskikäyttäytymiseen liittyvä geneettinen ja biologinen tausta on erittäin moniulotteinen eikä yhtä yksittäistä selittäjää löydy.

Oulun yliopiston tiedotteen mukaan mielenkiintoisia jatkotutkimuskysymyksiä aukeaakin ympäristötekijöiden ja riskikäyttäytymisen yhteisvaikutusten tutkimuksesta.

Tutkimuksessa yhdistettiin yli miljoonan ihmisen riskiasenteisiin ja riskikäyttäytymiseen liittyvät geneettiset tiedot toisiinsa. Kyseessä on tähän asti laajin riskeihin liittyvä genetiikkatutkimus.

Tutkimuksen toteutti Yhteiskuntatieteellisen genetiikkatutkimuksen konsortio Social Science Genetic Association Consortium (SSGAC), johon kuuluu kaikkiaan sata syntymäkohorttia eri puolilta maailmaa. SSGAC tutkii genetiikan vaikutusta inhimilliseen käyttäytymiseen, hyvinvointiin sekä yhteiskuntatieteiden kannalta mielenkiintoisiin ilmiöihin laajojen aineistojen avulla.

Tiedot on kerätty Englannin biopankista, genetiikkayritys 23andMe:stä ja kymmenestä kansallisesta kohortista, muun muassa Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966:sta (NFBC) sekä Ruotsista, Saksasta, Hollannista, Skotlannista, Isosta-Britanniasta ja Pohjois-Irlannista sekä Yhdysvalloista.

Tutkimus on julkaistu Nature Genetics -aikakauslehdessä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt