Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Euroopan komissio aikoo siirtää EU-rahoitusta idästä etelään

Komission odotetaan ensi viikolla ehdottavan, että EU-rahoituksen ehtoja tiukennetaan.

Brysselissä suunnitellaan Financial Timesin mukaan, että EU-rahoituksessa siirrettäisiin kymmeniä miljardeja euroja Keski- ja Itä-Euroopasta maihin, jotka ovat kärsineet eniten finanssikriisistä, kuten Kreikkaan ja Espanjaan.

Komission ehdotus EU:n monivuotiseksi rahoituskehykseksi vuosille 2021-2017 julkistetaan toukokuun alussa. Lehden mukaan suunnitellut uudistukset merkitsisivät dramaattista muutosta unionin 350 miljardin euron koheesiopolitiikkaan, jolla pyritään tukemaan unionin vähemmän kehittyneitä alueita.

Komissio haluaa FT:n mukaan lopettaa käytännön, jonka mukaan koheesiorahojen lähes ainoana jakoperusteena on kansantuote henkeä kohden. Sen sijaan käytettäisiin tätä laajempia kriteerejä, jotka kattavat kaiken nuorisotyöttömyydestä, koulutuksesta ja ympäristöstä maahanmuuttoon ja innovaatiohin.

Lisäksi komissio aikoo tiukentaa rahoituksen kelpoisuusehtoja, kuten vaatimusta oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta, ja määrätä lisää rajoituksia EU-rahojen käytölle.

Kaksi suurta koheesiorahaston edunsaajaa Puola ja Unkari ovat jo jonkin aikaa kiistelleet EU:n kanssa oikeusvaltioperiaatteen ja demokraattisten normien noudattamisesta.

Uudistusten yksityiskohdista väännetään lehden mukaan vielä kättä kulissien takana, mutta diplomaatit ja virkamiehet odottavat, että lopputuloksena rahoitusta kohdistetaan uudelleen Puolasta, Tsekistä ja Baltian maista unionin eteläisiin maihin kuten Italiaan, Espanjaan, Kreikkaan ja jopa joillekin Ranskan alueille.

Komissio julkaisi helmikuun puolivälissä vaihtoehtoisia budjettipainotuksia esittelevän tiedonannon. Siinä komissio muistuttaa, että EU on oikeusyhteisö, ja sen arvot muodostavat perustan sen olemassaololle.

”Arvot ovat osa koko unionin oikeudellista ja institutionaalista rakennetta ja unionin kaikkia politiikkoja ja ohjelmia. Näiden arvojen kunnioittaminen on siksi varmistettava kaikissa unionin politiikoissa. Tämä koskee myös EU:n talousarviota, jossa perusarvojen kunnioittaminen on ehdoton edellytys sille, että varainhoito on moitteetonta ja EU:n rahoitus tuloksellista”, tiedonannossa todetaan.

Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on komission mielestä tärkeää Euroopan kansalaisille sekä yrittäjyydelle, innovoinnille ja investoinneille. Euroopan talous kukoistaa komission mukaan parhaiten siellä, missä oikeudellinen ja institutionaalinen järjestelmä noudattaa täysin unionin yhteisiä arvoja.

Komissio esittelee ensi viikolla ehdotuksensa EU:n rahoituskehykseksi vuosille 2021-2017. Komissio toivoo parlamentin ja neuvoston hyväksyisivän uuden kehyksen ennen ensi kevään eurovaaleja.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt