LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Finnair siirsi kapasiteettiaan Aasiasta Pohjois-Amerikan reiteille

Yhtiön matkustajamäärät laskivat Aasian liikenteessä, mutta nousivat Pohjois-Amerikan ja Euroopan reiteillä.

Finnair kuljetti marraskuussa 980 100 matkustajaa, mikä oli 3,2 prosenttia vuodentakaista enemmän. Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 4,6 prosenttia ja kotimaan liikenteessä 0,5 prosenttia, matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 4,6 prosenttia.

Sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki Evli huomauttaa aamukatsauksessaan, että loka-marraskuun tietojen perusteella Finnairin liikenne on jäänyt selkeästi Evlin odotuksista koskien loka-joulukuuta. Evli kertookin, että sen ennusteeseen loka-joulukuun liikevaihdosta kohdistuu laskupainetta. Toisaalta tätä kompensoi polttoaineen hinta, joka kääntyi marraskuun aikana selvään laskuun.

Yhtiö siirsi marraskuussa kaukoliikennelaivastonsa kapasiteettia Aasian reiteiltä Pohjois-Amerikan reiteille. Aasian-liikenteen tarjonta laski 1,5 prosenttia vuodentakaisesta, kun taas Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi 19,4 prosenttia.

Euroopan-liikenteen tarjonta puolestaan kasvoi 19,1 prosenttia. Sitä kasvattivat yhtiön mukaan kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja lisäistuimet osassa nykyisistä kapearunkokoneista. Lisäkapasiteetti kohdistui useille Euroopan reiteille, mutta keskittyi keskimäärin pidempiin Etelä-Euroopan reitteihin.

Kotimaan liikenteen tarjonta kasvoi 5,3 prosenttia vertailujaksosta.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat Finnairin koko liikenteessä tarjonnan kasvua hitaammin, mikä näkyi matkustajakäyttöasteissa. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna kasvoi marraskuussa 7,2 prosenttia. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi kuitenkin vain 2,1 prosenttia, joten matkustajakäyttöaste laski 3,8 prosenttiyksikköä 74,6 prosenttiin.

Evlin mukaan kapasiteetin kasvu heijastuu tyypillisesti lyhyellä tähtäimellä matkustajakäyttöasteisiin negatiivisesti, mutta kolmannen vuosineljänneksen yhteydessä Finnair nosti esiin myös kiristyneen kilpailun, joka on mahdollisesti vaikuttanut heikentyneisiin matkustajakäyttöasteisiin.

Rahdin tarjonta ja kysyntä kasvoivat vuodentakaisesta. Myydyt tonnikilometrit kasvoivat 16,4 prosenttia Finnairin mukaan pääasiassa Japanin ja Ruotsin hyvän rahtimarkkinakehityksen ansiosta. Suotuisa kehitys oli nähtävissä myös Kiinan reiteillä. Kuljetetut kokonaisrahtitonnit kasvoivat 11,2 prosenttia vertailujaksosta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt