Verkkokauppojen ja mobiilisovellusten on jatkossa tarkistettava entistä tarkemmin maksajan henkilöllisyys. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Finanssivalvonta sallii tilapäisiä helpotuksia verkkokaupassa

Finanssivalvonta sallii tilapäisiä helpotuksia vahvaan tunnistamiseen verkkokaupan korttimaksamisessa.

Finanssivalvonta Fiva ei aio tilapäisesti kohdistaa hallinnollisia seuraamuksia valvottaviinsa, vaikka ne laiminlöisivät lakiin perustuvan velvollisuutensa tunnistaa asiakas vahvasti verkkokaupan korttimaksujen yhteydessä.

Tällä pyritään turvaamaan verkkokaupan korttimaksamisen jatkuvuus häiriöittä ja halutaan välttää kohtuuttoman haitan aiheutumista kuluttajille.

Finanssivalvonnan myöntämä lisäaika vaatimusten ja muutosprosessien toteuttamiselle on tilapäinen. Fiva päättää siirtymäajan pituudesta kuluvan vuoden aikana kuultuaan Euroopan pankkiviranomaisen ja muiden jäsenvaltioiden valvojien näkemyksiä asiasta.

Fiva edellyttää myöhemmin tänä vuonna kaikilta sen valvottavilta, jotka ovat verkkokaupan korttimaksamisen osapuolia, suunnitelmaa muutosprosessin toteutukselle.

Siirtymäajalla autetaan toimialan sujuvaa siirtymistä sääntelyn vaatimukset täyttäviin ratkaisuihin.

Vahvaa tunnistamista koskeva sääntely tulee voimaan 14. syyskuuta. Fiva ei voi muuttaa sääntelyn voimaantulopäivää.

Sääntelyn voimaantulolla on vaikutuksia muun muassa väärinkäytösten korvausvastuutilanteisiin kuluttaja-asiakkaan ja sen palveluntarjoajan välillä ja siten tällä linjauksella ei heikennetä kuluttajan oikeuksia korttimaksamisessa. Finanssivalvonta muistuttaa, että kuluttajaviestinnässä on annettava oikea kuva vastuunjakosäännöistä väärinkäytöstilanteissa.

Vahvalla tunnistamisella tarkoitetaan maksupalvelun käyttäjän sähköistä tunnistamista, jossa suojataan tunnistamistiedon luottamuksellisuutta ja käytetään menettelyä, joka perustuu vähintään kahteen kolmesta toisistaan riippumattomasta vaihtoehdosta.

Nämä vaihtoehdot ovat tieto eli jokin, mitä vain maksupalvelun käyttäjä tietää (esimerkiksi pin-koodi, salasana) hallussapito eli jokin, mitä vain maksupalvelun käyttäjällä on hallussaan (esimerkiksi matkapuhelin, tunnuslukulaite) sekä maksupalvelun käyttäjän yksilöivä ominaisuus (esimerkiksi sormenjälki, kasvokartasto).

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt