Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Finanssivalvonta: Pankkien tunnuslukulistojen käyttöä voidaan jatkaa

Tunnuslukulistojen käyttöön on yhdistettävä vahvistuselementtejä.

Finanssivalvonnan kannanoton mukaan pankkien painettujen tunnuslukulistojen käyttöä voidaan jatkaa maksamisen tai maksutilin käytön yhteydessä, kunhan käyttöön yhdistetään vahvistuselementtejä vahvan tunnistamisen periaatteiden mukaisesti.

Pankeilla käytössä olevat painetut tunnuslukulistat ovat helposti kopioitavissa, minkä vuoksi ne eivät nykymuodossa käytettynä täytä uuden eurooppalaisen sääntelyn turvallisuusvaatimuksia. Vahvan tunnistamisen vaatimusta koskeva sääntely perustuu toiseen maksupalveludirektiiviin ja astuu kokonaisuudessaan voimaan 14. syyskuuta.

Tunnuslukulistoja käytettäessä asiakkaan vahvaan tunnistamiseen maksamisen tai maksutilin käytön yhteydessä tulee lisätä elementtejä, jotka varmistavat sääntelyn edellyttämän kaksiosaisen tunnistamisen toteutumisen.

− Pankkien tulee toteuttaa tunnistusmenetelmiin tehtävät muutokset siten, että samalla turvataan kaikkien asiakasryhmien mahdollisuus käyttää tunnistusvälineitä ilman katkoksia. Asiakkaiden tulee voida käyttää nykyisiä tunnuslukulistoja maksamisessa ja maksutilien käytössä niin kauan, kunnes pankki on riittävällä tavalla varmistanut uusien menetelmien käytettävyyden, saavutettavuuden ja toimintavarmuuden, Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen korostaa.

Finanssivalvonta ei ota kantaa tunnuslukulistojen käytön jatkamiseen muissa kuin maksamiseen ja maksutilin käyttöön liittyvissä palveluissa, kuten esimerkiksi viranomaisten palveluissa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt