Finanssiala ry:n toimitusjohaja Piia-Noora Kauppi. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Finanssiala: Li Anderssonin puheet epäreiluja

Säätytalolla on alan mukaan syytä arvioida uusien verojen vaikutuksia.

– Pankit ja vakuutusyhtiöt ovat olleet jo pitkään Suomen suurimpia veronmaksajia. Finanssialan toimijat maksavat vastuullisesti veronsa Suomeen, kirjoittaa Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi kolumnissaan.

– Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on haistanut ilmassa olevan vero- ja investointivastaisuutta, kun elinkeinoelämä ja finanssiala ovat julkisesti kyseenalaistaneet kaavailtuja uusia veroja. Tämä Anderssonin toteama arvio sunnuntaisessa MTV:n blogissaan ei ole totuudenmukainen, Kauppi toteaa.

Hänen mielestään suomalaista finanssialaa kohtaan Anderssonin puheet ovat epäreiluja.

– Pankit toimivat merkittävinä kotitalouksien ja yritysten lainoittajina ja sitä kautta talouskasvun mahdollistajina. Vakuutusyhtiöt tarjoavat kuluttajille ja yrittäjille vakuutustuotteita, joiden avulla pystytään suojautumaan erilaisilta riskeiltä. Työeläkeyhtiöt ovat tärkeitä kotimaisia sijoittajia.

Kauppi toteaa, että taloudellisen taantumankin aikana pankit pystyivät lainoittamaan suomalaisille kodin hankinnan ja rahoittamaan kannattavia investointeja.

– Mikä olisikaan nyt hyvinvointimme taso vajaan kymmenen taantumavuoden jälkeen, jos pankkien lainahanat olisivat menneet kiinni? Onneksi hyvässä kunnossa oleva finanssisektori pystyi hoitamaan täysimääräisesti tehtävänsä. Samanaikaisesti merkittävä osa verotuloistamme tuli suoraan tai epäsuorasti finanssialalta. On hyvä muistaa, että suomalainen finanssiala ei tarvinnut euroakaan veronmaksajien varoja edellisen finanssikriisin aikana, hän muistuttaa.

Lähdevero antaisi kilpailuedun ulkomaisille rahastoille

Li Andersson nostaa esille institutionaalisille sijoittajille kaavaillun lähdeveron osinkotuotoille. Anderssonin mukaan lähdeverolla voitaisiin tuoda ulkomaisiin sijoitusrahastoihin virtaavat verottomat osingot verotuksen piiriin.

Kauppi huomauttaa, ettei tämä ei ole näin yksinkertaista.

– Ensinnäkin EU-oikeus estää ETA-alueelle rekisteröityjen institutionaalisten sijoittajien verottamisen silloin, kun vastaava kotimainen yhteisö on vapautettu verosta. Esimerkiksi ulkomaisten eläkelaitosten saamia osinkoja ei voi verottaa, mikäli emme samalla verota kotimaisten eläkerahastojen osinkotuottoja.

Toiseksi osinkojen lähdevero antaisi kilpailuedun ulkomaisille rahastoille, joita tarjotaan rajat ylittävästi Suomeen.

– EU:ssa rahastot ovat keskittyneet Irlantiin ja Luxemburgiin, joissa on puolet unionin rahastopääomista. Lähdevero Suomessa tekisi rahastojen rekisteröinnin esimerkiksi Irlantiin houkuttelevaksi. Irlanti ei verota osinkoja. Lisäksi Irlannin samoin kuin muun muassa Britannian kanssa solmitut verosopimukset rajoittavat Suomen verotusoikeutta näihin maihin maksettuihin osinkoihin, Kauppi toteaa.

Työeläkemaksuihin korotuspaineita

Kaupin mukaan Andersson vähättelee lähdeveron vaikutusta työeläkejärjestelmään.

– Telan tekemien laskelmien mukaan lähdevero lisäisi työeläkemaksuun kohdistuvia korotuspaineita noin 0,2–0,4 prosenttiyksikköä. Syntyvyyden laskun ja huoltosuhteen heikkenemisen johdosta eläkemaksuihin kohdistuu muutenkin tulevaisuudessa korotuspainetta. Ei ole vastuullista politiikkaa ajaa veromuutoksia, jotka murentaisivat yhteisesti vaalittua työeläkejärjestelmää.

Kaupin mukaan Finanssiala vastustaa uutta lähdeveroa myös sen takia, että se iskee kotimaisten sijoitusrahastoihin asiakkaisiin, joita on peräti miljoona.

– Heistä moni on tavallinen palkansaaja, joka säästää tulevaisuuden varalle. On vastuutonta väittää, että säästämistä sijoitusrahastojen kautta ei tällä hetkellä millään tavoin verotettaisi. Sijoitusrahastojen osakesijoitusten kohdeyritykset maksavat yhteisöveroa. Sijoitusrahastoja hallinnoivat rahastoyhtiöt ovat verovelvollisia. Tavallisia rahastosijoittajia vuorostaan verotetaan, kun ne nostavat tuottonsa rahastosta, Kauppi huomauttaa.

Kauppii toivoo Säätytalon neuvottelijat muistavan, että ilman tervettä ja hyvin toimivaa finanssialaa ei ole mahdollista ylläpitää talouskasvua ja hyvinvointia.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt