Norminpurusta on tullut hallituksen painopisteitä. LEHTIKUVA / SARI GUSTAFSSON

Sanni Grahn-Laasonen: Festarikarsina, hääkylttilupa ja jätevesilaki historiaa

On otettu isoja askeleita kohti ihmiseen luottavampaa Suomea.

Joku saattaa vielä muistaa, kun teimme viisi vuotta sitten entisen kansanedustajakollegani Lasse Männistön kanssa avauksen turhasta sääntelystä. Listasimme 46 lakia, säädöstä ja sääntöä, joiden purkamista pitäisi vähintäänkin harkita. Listalla oli niin koiravero, haja-asutusalueiden jätevesilaki, festareiden karsinat ja ravintoloiden byrokraattiset anniskeluluvat kuin hääkyltteihin vaadittava ELY-keskuksen lupakin.

”Uskomme, että suomalaiset osaavat tarvittaessa myös tehdä valintoja itse”, kirjoitimme. Avaus uutisoitiin laajasti, ja se sysäsi liikkeelle ison muutoksen.

Puolueet alkoivat sen jälkeen tehdä omia listauksiaan purettava byrokratiasta. Johdin ympäristöministerinä puolueiden parlamentaarista paremman sääntelyn ryhmää, joka keräsi eri toimijoilta yli 400 esitystä sääntelyn purkamiseksi ja parantamiseksi.

”Mukana on kaikenlaisia esityksiä kauppojen aukioloaikojen vapauttamisesta rakentamisen sääntelyyn. — Pidän tärkeänä, että sääntelyn purkaminen on vahvasti seuraavan hallituksen agendalla”, lausuin ryhmän työn luovutustilaisuudessa. Ja näin kävi!

Norminpurusta tuli kesällä 2015 aloittaneen hallituksemme yksi painopisteistä. Suomessa on otettu muutamassa vuodessa isoja askeleita kohti vähän vapaampaa, ihmiseen luottavampaa Suomea.

Heti kauden alussa vapautettiin kauppojen aukioloajat. Haja-asutusalueiden kohtuuton jätevesilaki on korjattu. Tämän vuoden alussa voimaan astunut alkoholilaki vapautti sääntelyä. Perinteisen lonkeron myynti sallittiin muuallakin kuin Alkoissa ja erikoisoluiden valikoima laajeni, kun prosenttiraja nostettiin 5,5 prosenttiin. Ravintolat saavat nyt myydä alkoholia samalla tapaa mukaan kuin ruokakaupatkin. Pienpanimoiden mahdollisuudet myydä tuotteittaan paranevat. Täysi-ikäisten festareilla ei enää vaadita ”kalja-aitauksia” ja anniskeluluvan saanti helpottuu. Taksiliikenne avautuu kilpailulle ja ajokorttiuudistus laskee ajokorttien hintaa.

Yritystoiminnan esteitä on purettu ja yrittäjän asemaa on parannettu.Hankintalaki on uudistettu niin, että pk-yritykset mahdollisuudet osallistua hankintoihin helpottuvat. Työllistämisen esteitä on purettu pidentämällä koeaikaa, helpottamalla määräaikaisten työsopimusten solmimista ja lyhentämällä takaisinottovelvoitetta.

Koulutuksen maailmassa isoissa uudistuksissamme puhumme ”mahdollistavasta lainsäädännöstä”: lisätään vapautta, tehdään mahdolliseksi uudenlaiset toimintatavat ja kehittäminen. Olemme purkaneet koulutusviennin esteitä, tehneet suomalaisen osaamisen viennin mahdolliseksi. Ammatillisen koulutuksen reformissa purettiin merkittävä määrä päällekkäistä tekemistä ja lisättiin mahdollisuuksia rakentaa joustavia koulutuspolkuja. Vuoden alusta voimaan astuneessa korkeakoulujen opetusyhteistyölaissa purettiin esteitä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen väliseltä yhteistyöltä, ja uusia toimia valmistellaan. Ministeriössä on käynnissä laajat digitalisaatiouudistukset, joilla luodaan kokonaan sähköiset prosessit kaikkeen valtionavustustoimintaan.

Maailman nopeassa muutoksessa on tarpeellista arvioida jatkuvasti, onko lainsäädäntömme tulevaisuudenkestävää, mahdollistavaa. Antaako se tilaa uuden luomiselle, uusille elämänlaatua tai ympäristön tilaa parantaville teknologioille? Antaako säädösympäristö tilaa ihmisten omalle vastuunotolle ja aktiivisuudelle? Suomen tulee olla toimiva yhteiskunta, missä byrokratia ei lannista esimerkiksi nuorta yrittäjää tai vapaaehtoistyötä tekevää järjestöaktiivia.

Työtä paremman sääntelyn edistämiseksi pitää jatkaa. Kokoomus haluaa purkaa tarpeettomia normeja ja byrokratiaa. Haluamme hallituksen hyvin edenneeseen työhön edelleen lisää vauhtia!

Asioita voidaan saada aikaan: viiden vuoden takaiselta listalta löytyneet festarikarsinat, jätevesilaki ja hääkylttiluvat ovat nyt historiaa. Koiraveron veroministeri Petteri Orpo on luvannut poistaa vielä tänä vuonna.

Sanni Grahn-Laasonen

Sanni Grahn-Laasonen

Sanni Grahn-Laasonen on opetusministeri ja kokoomuksen varapuheenjohtaja.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt