Euroopan komissio Brysselissä. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Euroopan solidaarisuusjoukoille esitetään yli miljardin budjettia

EU:n komissio ehdottaa 1,26 miljardin euron budjettia Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmalle.

Ohjelman tarkoituksena on tarjota 18–30-vuotiaille nuorille mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistoimintaan, tilapäistöihin ja harjoittelujaksoihin.

Jos Euroopan parlamentti ja EU-maat hyväksyvät ehdotuksen, sillä annetaan vähintään 350 000:lle iältään 18–30-vuotiaalle eurooppalaisnuorelle tilaisuus tukea avun tarpeessa olevia paikallisyhteisöjä vuosina 2021–2027 vapaaehtoistoiminnan, harjoittelujen tai työpaikkojen kautta.

Ehdotus perustuu solidaarisuusjoukkojen ensimmäisten toimintavuosien kokemuksiin, ja siinä luodaan eri vapaaehtoisohjelmille yksi yhteinen asiointipiste.

Komissio ehdottaa, että ohjelmaan sisällytettäisiin nyt myös EU:n ulkopuolisissa maissa suoritettavia humanitaarisen avun operaatioita tukevat vapaaehtoistoimet.

Muita epäedullisemmassa asemassa olevien nuorten osallistumista Euroopan solidaarisuusjoukkoihin helpotetaan täsmätoimenpiteillä, kuten lisärahoituksella tai tarjoamalla heille esimerkiksi lyhytkestoisempia tai osallistujan kotimaassa sijaitsevia kohteita.

Solidaarisuusjoukkojen toiminta käynnistyi 7. joulukuuta 2016. Sen jälkeen yli 63 000 nuorta on ilmoittautunut mukaan järjestelmään. Heistä lähes 5 000 osallistujaa on jo suorittanut työjaksonsa tai suorittamassa sitä.

Solidaarisuusjoukkojen toiminnasta vastaavat Euroopan komissio, kansalliset Erasmus+ -yhteyspisteet (Suomessa Opetushallitus) sekä EU:n koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt