Poliisi tyhjentää pakolaisleiriä Pariisissa 7. marraskuuta. LEHTIKUVA / AFP Martin Bureau

Euroopan laittomista maahantulijoista puolet on näissä maissa

Saksassa ja Britanniassa oli 2017 yli kaksi miljoonaa kategorian henkilöä.

Tuoreen arvion mukaan eri puolilla Eurooppaa oleskeli vuonna 2017 noin 3,9–4,8 miljoonaa laitonta maahanmuuttajaa.

Määrästä lähes puolet oli keskittynyt kahteen maahan: Saksaan ja Britanniaan. Italiassa kategoriaan kuuluvia oli 500 000–700 000 ja Ranskassa 300 000–400 000.

Noin 30 prosenttia saapui Aasian ja Tyynenmeren maista, kuten Afganistanista ja Pakistanista. 21 prosenttia laittomista maahanmuuttajista oli kotoisin Lähi-idästä sekä Pohjois-Afrikasta ja 17 prosenttia Saharan eteläpuolisesta Afrikasta. Kaksi kolmasosaa tulijoista oli alle 35-vuotiaita ja 54 prosenttia oli miehiä.

Pew Research Center luokittelee kategoriaan myös turvapaikanhakijat, joita oli vuonna 2014 noin 600 000 ja vuonna 2017 miljoona eri puolilla Eurooppaa. Ryhmä muodostaa kolmasosan kaikista laittomista maahanmuuttajista.

Vaikka turvapaikkahakemusten käsittely perustuu laissa määriteltyyn prosessiin, on suurin osa henkilöistä saapunut Eurooppaan ilman lupaa. Suurin osa hakemuksista on viime vuosina hylätty.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt