Euroopan unionin ja Suomen liput. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Tyytyväisyys EU:n toimiin kasvussa

Unionin halutaan toimivan enemmän terrorismin ja työttömyyden torjumisessa sekä ympäristönsuojelussa.

Eurobarometri-kyselyn mukaan kansalaiset ovat aiempaa tyytyväisempiä Euroopan unionin toimiin, tiedottaa Euroopan parlamentti.

Valtaosa vastaajista on sitä mieltä, että EU toimii riittävästi muun muassa sukupuolten tasa-arvon, energiaturvallisuuden, teollisuuspolitiikan ja maatalouden aloilla.

Suomalaiset ovat erityisen tyytyväisiä EU:n toimien riittävyyteen energiaturvallisuuden (60 %), terveyden ja sosiaaliturvan (59 %), ulkopolitiikan (59 %) ja teollisuuspolitiikan (59 %) suhteen. Sen sijaan enemmistö suomalaisvastaajista koki, etteivät EU:n toimet ole riittäviä terrorismin (62 %), työttömyyden (60 %) ja veropetosten torjunnan (57 %) osalta.

Kyselyn mukaan eurooppalaiset haluavat EU:n toimivan nykyistä enemmän terrorismin ja työttömyyden torjumisessa ja ympäristönsuojelussa.

Tyytyväisyys on kasvanut niillä aloilla, joilla kansalaiset toivovat vielä lisää EU-toimia. Terrorismin vastaisessa työssä 32 % arvioi EU:n tekevän tarpeeksi, mikä on 9 prosenttiyksikköä enemmän kuin huhtikuussa 2016. EU-toimiin työttömyyden torjumisessa oli tyytyväisiä 29 % vastaajista. Vuonna 2016 vastaava luku oli 23 %.

Tulokset vaihtelevat suuresti maiden välillä. Tšekin tasavallassa vain 27 % vastaajista pitää EU-toimia työttömyyden torjumiseksi riittämättöminä, kun Kreikassa vastaava luku on 92 %. Suomessa luku on 60 %.

Selkeä enemmistö eurooppalaisista haluaa EU-jäsenmaiden toimivan yhtenäisesti kansainvälisessä ympäristössä. Noin seitsemän kymmenestä vastaajasta arvioi, että EU-maiden yhteistyö on oikea vastaus Venäjän (71 %) ja Kiinan (71 %) lisääntyneeseen vaikutusvaltaan, muslimialueiden epävakauteen (71 %) sekä Donald Trumpin hallintoon Yhdysvalloissa (68 %).

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt