Suomalaiset pitävät eurosta aiempaa enemmän. EVA

Euro on suositumpi kuin koskaan

Suomalaisista 60 prosenttia suhtautuu myönteisesti yhteisvaluutta euroon.

Suhtautuminen euroon ja Suomen EMU-jäsenyyteen on EVAn teettämän kyselytutkimuksen mukaan myönteisempää kuin koskaan aiemmin. Myönteinen suhtautuminen euroon on vahvistunut ja kielteinen vähentynyt kolmena mittauskertana peräkkäin.

Euroon myönteisesti suhtautuvat ovat enemmistönä useimmissa väestöryhmissä. Miehet suhtautuvat euroon naisia myönteisemmin. Euron kannatus kasvaa koulutustason ja tulotason kasvaessa.

SDP:n ja vasemmistoliiton äänestäjien suhtautuminen euroon on EVAn tiedotteen mukaan selvästi myönteisempää kuin aiemmin.

Perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien äänestäjät suhtautuvat euroon kriittisimmin. Molemmissa ryhmissä euroon myönteisesti ja neutraalisti suhtautuvat muodostavat kuitenkin yhdessä enemmistön.

Tulokset perustuvat 2 059 henkilön vastauksiin 31.1.–6.2.2019. Aineisto kerättiin Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä. Tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt