EU-maiden lippuja EU-huippukokouspaikan Justus Lipsius -rakennuksen sisäpihalla. LEHTIKUVA / TOR WENNSTRÖM / EUH62

EU:lta halutaan viestiä yrittäjistä kestävässä kehityksessä

Tutkijoiden mielestä EU:n on otettava kantaa siihen, miten yritysten intressit ja kestävä kehitys sovitetaan yhteen.

Aalto-yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan Euroopan unionin viesti yrittäjien ja yritysten omistajien roolista globaalien, sosiaalisten ja ympäristöongelmien ratkaisemisessa on epäselvä.

Tutkimus perustuu vuosina 2010–2017 julkaistuun 40 EU-asiakirjaan, jotka perustuvat älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua edistävään Eurooppa 2020 ‑strategiaan.

– Jos EU pitää kestävää kehitystä tärkeänä ja haluaa vaikuttaa 28 maan toimintaan, se edellyttää selkeämpiä poliittisia linjauksia, toteaa tutkimuksen vastaava kirjoittaja ja tutkijatohtori Virva Salmivaara yliopiston tiedotteessa.

Yrittäjyyden apulaisprofessori Ewald Kiblerin mukaan EU-poliitikot piirtävät retoriikassaan hyvin ristiriitaisen kuvan yritysten roolista kestävän kehityksen murroksessa.

– Kun poliittisessa linjauksessa esimerkiksi todetaan, että yrittäjät voivat hyödyntää ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden kasvavaa kysyntää, tarkoitetaan oikeastaan sitä, että kestävä kehitys ei itse asiassa ole kiireellinen ongelma, johon yritysten on puututtava vaan pikemminkin positiivinen muutos, jonka myötä yrityksille avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Nämä ovat kaksi hyvin erilaista käsitystä siitä, mitä yritykset voivat – ja mitä niiden pitäisi – nykyisessä tilanteessa tehdä, Kibler huomauttaa.

Analysoiduissa asiakirjoissa ratkaisujen käyttöönottoa kiirehditään, kun niillä voidaan parantaa yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Kestävän lähestymistavan omaksuminen esitetään kuitenkin yrityksille vapaaehtoisena, ja yrittäjille jätetään mahdollisuus toimia nyt tai myöhemmin.

– Havaintojemme perusteella EU:n poliittiset päättäjät antavat yrityksille usein passiivisen roolin kestävän kehityksen linjauksissaan, Salmivaara kertoo.

Hänen mielestään vaikuttaa myös siltä, että EU:n jäsenvaltioiden odotetaan itse asiassa asettavan liiketoiminnan kehityksen kestävän kehityksen edelle.

– Jos yhteisenä tavoitteena on kehittää nykyistä kestävämpää taloutta ja yhteiskuntaa, EU:n on tultava mukaan syvällisempään keskusteluun ja otettava politiikassaan kantaa siihen, miten yritysten intressit ja kestävä kehitys sovitetaan yhteen.

Euroopan unionin alueella toimii yli 20 miljoonaa pientä ja keskisuurta yritystä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt