EU:n maatalousministerit sopivat kriisipaketin jatkotoimista

EU-maiden maatalousministerit käsittelivät maataloustuotteiden markkinakriisiä maanantain kokouksessaan, kerrotaan maa- ja metsätalousministeriöstä.

Suomea EU-maiden maatalousministerien kokouksessa edustanut maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) on ministeriön tiedotteen mukaan tyytyväinen siihen, että hänen esittämänsä maataloustukien ennakkomaksujen aikaistaminen ja korottaminen etenee.

Maitojauheen ja voin varastoon oston enimmäismäärät kaksinkertaistetaan. Sianlihan yksityinen varastointi avataan tänä vuonna. Tarkempi ajankohta riippuu ministeriön mukaan markkinoiden kehittymisestä.

Lisäksi osuuskunnat ja tuottajaorganisaatiot voivat sopia maidontuotannon vähentämisestä keskinäisin vapaaehtoisin sopimuksin, jotta tuotanto saataisiin paremmin vastaamaan kulutusta.

Maatalouskomissaari Phil Hogan lupasi edistää Suomen ja Irlannin ajamaa tuotantokustannusten alentamista lannoitteiden tulleja alentamalla.

Ministeriöstä kerrotaan, että puheenjohtajan päätelmissä esitetään Suomenkin vaatimaa de minimis -tuen kaksinkertaistamista 30 000 euroon kolmen vuoden aikana. 

Lisäksi komissio harkitsee mahdollisuutta sallia kansallista väliaikaista tukea kriisitilanteissa. Tuki voisi olla korkeintaan 15 000 euroa tilaa kohti vuodessa.

Komissio on myös luvannut luoda naudan- ja sianlihalle vastaavan hintaseurantajärjestelmän kuin maidolla jo on. Komissio jatkaa lisäksi pyrkimyksiä avata unionin maataloustuotteille markkinoita EU:n ulkopuolella.

Kommentit