Liikenteen sanotaan muodostavan huomattavan osan ilmastopäästöistä. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Liikenneministerit listasivat keinoja päästövähennyksiin

EU:n liikenneministerien mukaan ilmastotyöhön tarvitaan pitkäjänteisyyttä.

– Liikennesektorilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Tänään Euroopan unionin liikenneministereiden kokouksessa kävi selväksi, että huomattavia muutoksia tarvitaan jo lähitulevaisuudessa. Liikenneministerit vaativat pitkäjänteistä strategiaa liikenteen päästöjen vähentämiseksi, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) tiedotteessa.

Euroopan unionin liikenneministerit kokoontuivat Brysselissä perjantaina. Ministeri Marin toimi kokouksen puheenjohtajana.

Liikenneneuvostossa keskusteltiin liikenteen roolista EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategiassa. Suomi haluaa EU:n neuvoston puheenjohtajana edistää sitä, että EU olisi hiilineutraali vuonna 2050.

– Keskustelut olivat rohkaisevia ja jäsenmaat pitivät tämän päivän keskusteluja tärkeinä. Keskusteluissa nostettiin esille monia keinoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi, Sanna Marin kertoo.

Tällaisia ovat esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, vaihtoehtoiset polttoaineet, digitalisaation ja automaation edistäminen, rautatieliikenteen kehittäminen sekä hinnoittelun tehostaminen,

– Siirtymä ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan on suuri haaste, mutta samalla se tarjoaa mahdollisuuksia Euroopalle kilpailukyvyn edistämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen, ministeri Marin toteaa.

– Nyt käyty keskustelu on hyvä pohja sille, että jäsenmaat ja Eurooppa-neuvosto voisivat saavuttaa yhteisymmärryksen EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteesta vuoden 2019 loppuun mennessä.

Liikenne muodostaa huomattavan osan ilmastopäästöistä.

– Liikenteen ratkaisuilla on suora vaikutus kansalaisten arkeen. Kansalaiset ovat huolissaan ilmastosta ja vaativat meiltä toimenpiteitä. Brysselissä tuhannet ihmiset osoittivat tänään mieltään ilmaston puolesta. Poliittisina päätöksentekijöinä meidän tehtävämme on näyttää suunta tuleville toimille, ministeri Marin sanoo.

Liikenneneuvosto käsitteli ensimmäistä kertaa kokonaisvaltaisesti eri liikennemuotojen päästövähennystoimia.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt