X
SULJE MAINOS
Kanta.fi -nettisivusto. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

EU:n koronatodistus käyttöön tänään

Omakannasta saa tästä päivästä alkaen EU:n koronarokotustodistuksen, joka korvaa kansallisen todistuksen.

Toukokuun 26. päivästä lähtien Omakannasta on saanut kansallisen koronarokotustodistuksen, jossa näkyvät henkilön saamat koronarokotukset. Kesäkuun 22. päivästä lähtien Omakannasta saa EU:n koronarokotustodistuksen, joka korvaa kansallisen koronarokotustodistuksen.

Tavoitteena on, että 14. heinäkuuta lähtien myös muut EU:n koronatodistuksista eli todistuksen koronatestituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronavirustaudista saa Omakannasta.

Jokainen saa Omakannasta koronatodistuksen, jonka voi myös itse tulostaa. Lisäksi toisen henkilön voi valtuuttaa käyttämään Omakantaa omasta puolestaan.

Henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää Omakanta-palvelua tai valtuuttaa toista henkilöä käyttämään sitä puolestaan, voivat saada paperisen version EU:n koronatodistuksista terveydenhuollon toimipaikoista viimeistään heinäkuun puolivälistä lähtien.

Jos terveydenhuollon toimipaikka ei pysty tulostamaan Omakannassa olevaa EU:n koronatodistusta, terveydenhuollosta saa muun todistuksen koronarokotuksesta.

Terveydenhuollon ammattilaiset saavat heinäkuussa käyttöönsä kansallisen tulostus- ja kirjaamispalvelun, jolla varmistetaan EU:n koronatodistuksen paperiversion saatavuus kaikista terveydenhuollon toimipaikoista myös niille henkilöille, jotka eivät käytä Omakanta-palvelua.

EU:n koronatodistukset maksuttomia

Omakanta-palvelun kansallinen koronarokotustodistus on maksuton. Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee, etteivät kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuussa olevat kuntayhtymät perisi maksuja kirjoittamistaan paperisista koronarokotustodistuksista henkilöiltä, joilla ei ole mahdollisuutta niitä itse Omakanta-palvelusta esittää tai tulostaa.

Sen jälkeen, kun EU-asetus koronatodistuksista on tullut voimaan heinäkuun 1. päivä, EU:n koronatodistukset ja niiden paperiversiot ovat maksuttomia.

Yksityiset terveydenhuollon palveluntuottajat toteuttavat Suomesta ulkomaille matkustavien koronatestejä. Kela ei korvaa matkustamisen vuoksi yksityisessä terveydenhuollossa tehtyjä koronatestejä.

EU-asetuksen mukaan EU:n koronatodistukseen liittyvistä palveluista – kuten koronatestistä – voidaan periä maksu. Testien tulisi olla helposti saatavilla sekä edullisia.

EU-asetuksen velvoitteet eivät kuitenkaan suoraan ulotu yksityisiin terveyspalvelujen antajiin. Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee, että yksityiset terveyspalvelujen antajat huomioivat EU-asetuksen hinnoittelussaan. Viime kädessä maksuttoman todistuksen saa julkisesta terveydenhuollosta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt