Komission ohjeiden mukaan hakemusten rekisteröintiä ja käsittelyä olisi jatkettava. LEHTIKUVA / PEKKA SAKKI

EU tukee kumppaninmaita koronan torjunnassa

Komissio suuntaa ulkosuhdehallinnon budjettia koronan torjuntaan EU:n ulkopuolella 15,6 miljardilla eurolla.

Euroopan komissio ja EU:n ulkoasianvastaava Josep Borrell ovat esitelleet suunnitelmia toimenpiteistä, joilla tuetaan EU:n ulkopuolisia kumppanimaita ja alueita koronaviruspandemian torjumisessa.

EU:n yhteisissä toimissa keskitytään vastaamaan välittömään terveyskriisiin ja siitä johtuviin humanitaarisiin tarpeisiin, parantamaan kohdemaiden ja -alueiden terveys-, vesi- ja sanitaatiojärjestelmiä.

Lisäksi parannetaan tuensaajien tutkimus- ja varautumisvalmiuksia pandemiaan vastaamiseksi.

Tavoitteena on myös lieventää pandemian sosioekonomisia vaikutuksia kohdealueilla.

Toimenpiteiden rahoittamiseen EU varaa yli 15,6 miljardin euroa olemassa olevista EU:n ulkosuhdetoiminnan varoista.

Lisäksi EU varmistaa yhdessä tuensaajien kanssa, että niille jo osoitettu huomattava EU-rahoitus kohdennetaan toimiin, joilla nimenomaan autetaan niitä selviytymään koronaviruksen vaikutuksista.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen toteaa, että virus ei tunne rajoja.

– Tämä globaali haaste edellyttää vahvaa kansainvälistä yhteistyötä. Euroopan unioni tekee väsymättä työtä pandemian torjumiseksi. Me kaikki tiedämme, että vain yhdessä voimme pysäyttää koronaviruksen maailmanlaajuisen leviämisen. Tätä varten EU järjestää pian virtuaalisen avunantajien tapahtuman, jonka tavoitteena on auttaa saamaan tarvittava rahoitus ja tukea Maailman terveysjärjestöä WHO:ta kaikkein heikoimmassa asemassa olevien maiden auttamisessa, von der Leyen toteaa tiedotteessa.

EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen lisää, että emme ole turvassa niin kauan kuin koronavirus edelleen uhkaa ihmishenkiä jossain päin maailmaa.

– Tämä on keskeinen asia kansainvälisen yhteistyön ja kumppanuuksien kannalta. Meidän on tehtävä yhteistyötä, jotta voimme vastata yhteisiin haasteisiimme. Tänään Euroopan komissio vauhdittaa ja johtaa tällä 15,6 miljardin euron suuruisella merkittävällä maailmanlaajuisella toimenpidepaketilla yhteistyötä kumppaneidemme kanssa turvallisemman tulevaisuuden varmistamiseksi meille kaikille, Urpilainen sanoo.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt