EU:n komissio Brysselissä. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

EU lisää joustoja valtiontukisääntöihin

Euroopan komissio laajentaa merkittävästi valtiontukisääntöjen tilapäisiä joustoja.

Komission tavoitteena on helpottaa tuen kohdentamista koronavirusepidemiaan liittyvien tuotteiden tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä investointeihin. Lisäksi uudet säännöt mahdollistavat tuen suuntaamisen työpaikkojen turvaamiseen.

Valtiontukisäännöt mahdollistavat jo tietyillä edellytyksillä tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä investointien tukemisen. Uusien sääntöjen ehdot ovat kuitenkin merkittävästi tavanomaista valtiontukisäännöstöä joustavammat.

Komission uudet linjaukset ovat jatkoa tiedonannolle, jolla se kevensi valtiontukisääntöjä erityisesti yritysten likviditeetin ja rahoituksensaannin turvaamiseksi.

Uuden tiedonannon mahdollistamia tukimuotoja on viisi.

• Tuki koronavirusepidemiaan liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan

Tuki voidaan kohdentaa muun muassa T&K-toiminnan henkilöstökustannuksiin sekä kustannuksiin, jotka aiheutuvat lääkkeiden tai lääkinnällisten laitteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista. Tuki voidaan myöntää avustuksina, verotukina ja takaisinmaksettavina ennakkoina.

• Investointituki koronavirusepidemian kannalta tärkeiden infrastruktuurien rakentamiseen tai kehittämiseen.

Tukea voidaan myöntää infrastruktuureille, joita tarvitaan koronavirusepidemiaan liittyvien tuotteiden kuten lääkkeiden, rokotteiden, hoitomuotojen ja lääkinnällisten tarvikkeiden, kuten hengityskoneiden ja suojavaatteiden, testaamisessa, skaalauksessa ja kehittämisessä ensimmäiseen teolliseen käyttöönottoon asti ennen niiden massatuotantoa. Tuki voidaan myöntää avustuksina, verotukina ja takaisinmaksettavina ennakkoina ja tappiotakauksina.

• Investointituki koronavirusepidemiaan liittyvien tuotteiden tuotantoon.

Koronavirusepidemian hillitsemisen kannalta merkityksellisiksi tuotteiksi katsotaan muun muassa lääkkeet, rokotteet ja lääkinnälliset varusteet kuten suojavaatteet ja desinfiointiaineet. Tuen määrä saa olla enintään 80 prosenttia investointihankkeen kustannuksista. Tuki voidaan myöntää avustuksina, verotukina ja takaisinmaksettavina ennakkoina ja tappiotakauksina.

• Valikoivien verojen tai sosiaaliturvamaksun lykkäyksen muodossa annettava tuki.

Tukea suunnataan yrityksille, jotka erityisesti kärsivät koronavirusepidemian aiheuttamista taloudellisista ongelmista esimerkiksi tietyllä toimialalla tai maantieteellisellä alueella.

Hyväksyttävää tukea ovat esimerkiksi yritysten likviditeettiongelmia koskevat toimenpiteet kuten maksujenlykkäykset, korottomien ajanjaksojen myöntäminen, verovelkojen takaisinperinnän keskeytyminen sekä nopeutetut veronpalautukset. Kaikki yrityksiä samalla tavoin koskevat maksujenlykkäykset eivät tule lainkaan valtiontukisääntöjen piiriin.

• Palkkatuki irtisanomisten välttämiseksi koronavirusepidemian aikana.

Lisäksi tiedonanto sisältää eräitä lisähelpotuksia yritysrahoituksen saatavuuden turvaamiseen. Jatkossa EU-sääntöjen puitteissa voidaan myöntää suorien avustusten ja takaisinmaksettavien ennakkojen ohella lainoja, takauksia ja omaa pääomaa 800 000 euron enimmäismäärään asti.

Suomessa hallituksen koronavirustilanteessa käyttöönottamat yritysrahoitusohjelmat perustuvat paitsi ennen koronavirustilannetta voimassaolleisiin valtiontukisääntöihin myös komission antamiin joustoihin. Komission esitykset helpottavat siten yrityksille suunnattujen tukipakettien täytäntöönpanoa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt