X
SULJE MAINOS
Biodiversiteettistrategian tavoitteena on säilyttää luonnon monimuotoisuus. / LEHTIKUVA / OTTO PONTO

EU-komissio sallii metsästyksen suojelualueilla

Aiemman luonnoksen mukaan metsästys ja kalastus olisi kielletty tiukasti suojelluilta alueilta.

Euroopan komission esitys metsästyksen ja kalastuksen yleisestä kiellosta uudessa tiukasti suojeltujen alueiden luokassa on katsottu perusteettomaksi toimenpiteeksi.

Suomen Metsästäjäliiton mukaan ensimmäisessä luonnoksessa metsästys ja kalastus olisi asetettu samaan luokkaan ”kaivostoiminnan” kanssa. Tavoitteena on suojella kymmenen prosenttia Euroopan pinta-alasta luonnon monimuotoisuuden katoamisen pysäyttämiseksi.

– Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että uudessa esityksessä ei enää mainita metsästyskieltoa. Metsästäjäliitto ja FACE (Euroopan metsästäjäliitto, Face for Hunters) ovat vastustaneet aktiivisesti metsästyksen perusteetonta kieltämistä ja korostaneet, että metsästäjillä on keskeinen rooli suojelualueiden hoidossa, Metsästäjäliiton luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors toteaa tiedotteessa.

– Metsästyksen kieltäminen suomalaisilla luonnonsuojelualueilla on perusteetonta, sillä metsästys on säädeltyä, tapahtuu kestävästi ja se lisää kiinnostusta ympäristön hyvinvointiin, Grenfors jatkaa.

Biodiversiteettistrategian tavoitteena on säilyttää luonnon monimuotoisuus. Siinä keskitytään erityisesti hiiltä sitoviin ekosysteemeihin, kuten turvemaihin ja vanhoihin metsiin. Metsästäjäliitto pitää myönteisenä, että ilmastonmuutoksen ja biologisen monimuotoisuuden katsotaan nyt liittyvän olennaisesti toisiinsa.

– Metsästys ei häiritse luontotyyppien luonnollisia prosesseja. Päinvastoin, metsästäjien tekemä työ on tärkeää suojelualueiden hoidossa ja se on avainasemassa juuri paikallisella tasolla. Tulee muistaa, että tavoitteet saavutetaan parhaiten ottamalla paikalliset ihmiset selkeästi mukaan alueiden suojeluun, Ere Grenfors sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt