Euroopan komissio Brysselissä. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

EU-komissio lisää kierroksia: Valtiot pääomittamaan yrityksiä

Korona pakottaa EU:n luopumaan kilpailulaeista ainakin määräajaksi.

EU-komissio ehdottaa, että EU-maat voisivat pääomittaa yrityksiä suoraan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että valtiot voisivat sijoittaa rahaa yrityksiin, jotta nämä pysyvät pystyssä koronakriisin ajan. Komission mukaan kyseessä on poikkeusolojen toimi.

– Koska tällaisella valtiontuella voi olla merkittävä vaikutus sisämarkkinoilla käytävään kilpailuun, sitä olisi käytettävä vasta viimeisenä keinona, komissio toteaa tiedotteessaan.

Tästä syystä komissio haluaa toimille selvät ehdot. Ne koskevat valtion mukaantuloa, korvauksia ja irtautumista kyseisistä yrityksistä sekä varotoimia kilpailun vääristymien ehkäisemiseksi. Komission mukaan yhteistyö EU-maiden kesken on tärkeää.

– Jos tukea myönnettäisiin EU:n tasolla koordinoidusti ottaen huomioon EU:n yhteinen etu, sisämarkkinoiden vääristymisen riski olisi pienempi.

Kyseessä on poikkeuksellinen ehdotus, koska EU-oikeuden mukaan valtiot eivät saa tukea yrityksiä. Syynä on se, että tuki antaa yritykselle paremman kilpailuaseman verrattuna niihin yrityksiin, jotka eivät saa tukea.

Koronavirus on kuitenkin aiheuttanut sen, että EU luopuu rajoituksista. EU-komissio ehdotti jo maaliskuussa ensimmäisiä helpotuksia valtiontukisääntöihin. Niiden perusteella EU-maat voivat aiempaa laajemmin tukea koronavirusepidemian torjuntaan liittyvien tuotteiden tutkimusta, testausta ja tuotantoa sekä työpaikkojen suojelua.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt