Asiakkaita Kampin kauppakeskuksessa Helsingissä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

EU-komissio ennustaa kasvun heikkenevän

Maailmanlaajuinen epävarmuus, kansainvälisen kaupan jännitteet ja öljyn hinnannousu vaikuttavat jäsenmaiden talouteen.

Euroalueen talouskasvu hidastuu Euroopan komission ennusteen mukaan tänä vuonna 2,1 prosenttiin viimevuotisesta 2,4 prosentista. Ensi vuonna kasvu hidastuu edelleen 1,9 prosenttiin ja sitä seuraavana vuonna 1,7 prosenttiin. Koko EU.n osalta ennuste on 2,2 prosenttia tänä vuonna, 2,0 prosenttia ensi vuonna ja 1,9 prosenttia vuonna 2020.

Suomessa päästiin viime vuonna 2,8 prosentin kasvuun, ja tämän vuoden ennuste on 2,9 prosenttia. Ensi vuonna kasvun ennustetaan hiipuvan 2,2 prosenttiin ja vuonna 2020 edelleen 1,9 prosenttiin.
Suomen työttömyysasteen ennustetaan tänä vuonna olevan 7,8 prosenttia ja laskevan edelleen 7,2 prosenttiin vuonna 2019 ja 6,9 prosenttiin vuonna 2020.

Inflaation odotetaan Suomessa kiihtyvän viime vuoden 0,8 prosentista tänä vuonna 1,2 prosenttiin ja edelleen 1,6 prosenttiin vuonna 2019 ja 1,8 prosenttiin vuonna 2020. Julkisen talouden bruttovelan suhde bruttokansantuotteeseen on tänä vuonna ennusteen mukaan 59,8 prosenttia. Vuonna 2019 sen ennustetaan laskevan edelleen 58,5 prosenttiin ja vuonna 2020 57,5 prosenttiin.

Globaali tilanne oli komission mukaan viime vuonna poikkeuksellisen suotuisa, mikä osaltaan vahvisti talouden toimeliaisuutta ja tuki investointeja EU:ssa ja euroalueella. Aiempaa epävarmemmasta toimintaympäristöstä huolimatta kaikkien jäsenvaltioiden talouden ennustetaan kasvavan kotimaisen kulutuksen ja investointien ansiosta edelleen, vaikkakin aiempaa hitaammin.

Talouskasvua Euroopassa vaimentavat komission mukaan kasvava maailmanlaajuinen epävarmuus, kansainvälisen kaupan jännitteet ja öljyn hinnannousu. Lisäksi näköpiirissä on nyt työmarkkinoiden kohenemisen hidastuminen ja tarjontapuolen rajoitteiden lisääntyminen joissakin jäsenvaltioissa.

Kasvun vetureista näyttää komission mukaan tulevan yhä suuremmassa määrin kotimaisia. Yksityinen kulutus todennäköisesti lisääntyy joidenkin jäsenvaltioiden palkkatason aiempaa voimakkaamman kasvun ja finanssipoliittisten toimenpiteiden ansiosta.

Rahoitusolosuhteiden ja kapasiteetin korkean käyttöasteen odotetaan tukevan investointeja edelleen. Komissio odottaa investointien kasvavan ensi vuonna kaikissa jäsenvaltioissa ensimmäistä kertaa vuoden 2007 jälkeen.

Komissio ennustaa kaikkien jäsenvaltioiden bruttokansantuotteiden jatkavan kasvuaan, mutta vauhti on hidastumassa ja vaikuttaa hieman kesällä odotettua heikommalta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt