EU kieltää sukukirjat

EU:n komission ehdotus uhkaa eduskuntakyselyn mukaan Suomen sukututkimuksen ja sukuseurojen toimintaa.

Kansanedustaja Marjo Matikainen-Kallströmin (kok.) jättämässä kirjallisessa kysymyksessä kysytään ministeriltä toimia, jotta ”sukututkimukselle ja sukuseurojen toiminnalle luodut toiminnanedellytykset säilyvät vielä EU:ssa vireillä olevan tietosuoja-asetuksen jälkeen”.

Matikainen-Kallströmin kysymyksen mukaan EU:n komission ehdotus henkilötietojen suojaa koskevaksi uudeksi lainsäädäntökehykseksi uhkaa Suomen sukututkimusta ja sukuseuroja.

Sukuseurojen keskusliitto on äsken katsonut, että tulossa on ”tarpeettoman tiukka lähtökohta henkilötietojen käsittelyyn sekä tietämättömyys historiallisen ja sukututkimustiedon keräämisestä ja julkaisemisessa muutoinkin kohdattavista haasteista”.

Suomessa olevan käytännön mukaan sukukirjaa koottaessa tiedot lähetetään henkilölle tarkastettaviksi ja hän voi vaatia ne tässä yhteydessä pois rekisteristä. Uudistuvassa EU-asetuksessa suostumusta ei voi enää antaa vaikenemalla.

Liiton mukaan suostumuksen vaatiminen johtaisi käytännössä sukukirjojen tekemisen rajoittumiseen vain kuolleiden henkilöiden tietoihin. Eduskuntakyselyssä todetaan, että sukukirjat ovat tällöin hankkeina kannattamattomia ja niiden julkaiseminen loppuisi.

”On ymmärrettävää, että sukututkimusrekisteriin merkittävien henkilöiden yksityisyyttä suojellaan, mutta tämä tulisi suhteuttaa suurempaan kokonaisuuteen ja saatettava tasapainoon sukututkimusharrastuksen tarpeiden kanssa”, Marjo Matikainen-Kallströmin eduskuntakyselyssä todetaan.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt