Euroopan komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans. LEHTIKUVA / AFP Emmanuel Dunand

EU sijoittaa miljardeja puhtaaseen teknologiaan

Vuosina 2020–2030 innovaatiorahaston kautta myönnetään noin 10 miljardia euroa.

Innovaatiorahaston avulla edistetään vihreää elpymistä rahoittamalla läpimurtoteknologioita, jotka liittyvät uusiutuvaan energiaan, energiaintensiivisiin toimialoihin, energian varastointiin sekä hiilidioksidin talteenottoon, käyttöön ja varastointiin.

Komissio käynnistää tänään innovaatiorahaston ensimmäisen ehdotuspyynnön. Rahoituksen avulla luodaan tulevaisuuden vaatimukset täyttäviä paikallisia työpaikkoja, tasoitetaan tietä ilmastoneutraaliudelle ja vahvistetaan Euroopan teknologista johtoasemaa maailmanlaajuisesti.

Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans katsoo ehdotuspyynnön tulevan juuri oikeaan aikaan.

– EU investoi miljardi euroa lupaaviin markkinavalmiisiin hankkeisiin, kuten puhtaaseen vetyyn tai muihin vähähiilisiin ratkaisuihin energiaintensiivisille teollisuudenaloille, kuten teräs-, sementti- ja kemianteollisuudelle. Tuemme myös energian varastointia, energiaverkkoratkaisuja sekä hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia.

– Nämä mittavat investoinnit auttavat käynnistämään EU:n talouden uudelleen ja saamaan aikaan vihreän elpymisen, joka johtaa ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä, Timmermans toteaa tiedotteessa.

Uusia teknologioita markkinoille

Vuosina 2020–2030 innovaatiorahaston kautta myönnetään noin 10 miljardia euroa. Rahat saadaan EU:n päästökauppajärjestelmän mukaisesta päästöoikeuksien huutokaupasta ja innovaatiorahaston edeltäjän, NER300-ohjelman, jakamattomista tuloista.

Ensimmäisen pyynnön perusteella myönnetään miljardi euroa avustuksina suurille puhtaan teknologian hankkeille, jotta ne voivat selviytyä kaupallistamiseen ja laajamittaiseen demonstrointiin liittyvistä riskeistä. Tuki auttaa uusia teknologioita pääsemään markkinoille.

Lupaaville hankkeille, jotka eivät ole vielä valmiita markkinoille, varataan erillinen 8 miljoonan euron määräraha hankekehitystukea varten.
Rahoitusta voidaan myöntää tukikelpoisten alojen hankkeisiin, jotka toteutetaan EU-maissa, Islannissa tai Norjassa.

Varoja on mahdollista käyttää yhteistyössä muiden julkisen rahoituksen muotojen, kuten valtiontukien tai muiden EU:n rahoitusohjelmien, kanssa.

Hankkeiden arvioinnissa otetaan huomioon niiden mahdollisuudet välttää kasvihuonekaasupäästöjä, niiden innovaatiopotentiaali, taloudellinen ja tekninen kypsyys sekä laajentamismahdollisuudet ja kustannustehokkuus.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt