X
SULJE MAINOS
Suomalaista metsää. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

EU esittää nyt lainsäädäntöä metsäkatoa vastaan

Sääntely koskisi myös Suomessa tuotettuja tuotteita.

EU:n komissio on julkaissut lakialoitteen, jolla pyritään ehkäisemään tiettyjen metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden pääsyä EU-markkinoille sekä kehittämään niiden tuotantoketjuja.

Uudet velvoitteet kohdistuisivat pääasiassa kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin, mutta säännökset koskisivat myös EU:n sisämarkkinoita.

Uusi sääntely koskisi kuutta tuoteryhmää eli soijaa, palmuöljyä, kahvia, kaakaota, nautakarjaa ja puuta sekä niitä sisältäviä tai niistä valmistettuja tuotteita. Listalle voitaisiin kuitenkin komission mukaan lisätä tulevaisuudessa maailman metsien suojelemiseksi myös muita tuotteita.

Tuotteiden maahantuojien pitäisi esityksen mukaan allekirjoittaa maahantuonnin yhteydessä ns. asianmukaisen huolellisuuden lausunto (due diligence), jossa maahantuoja vakuuttaa selvittäneensä tuotteiden tuotantoketjujen mahdolliset metsäkatovaikutukset sekä vaikutukset metsien tilan heikkenemiseen.

Komissio ehdottaa myös tuottajamaiden jakamista korkean ja matalan metsäkatoriskin maihin sekä ao. tuotteiden maahantuojia koskevan rekisterin perustamista.

Maailman metsäpinta-ala on vähentynyt erityisesti trooppisissa maissa huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Keskeinen syy metsäkatoon on ollut väestönkasvusta johtuva maataloustuotteiden tuotannon laajentuminen. EU-maihin tuotu osuus metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden maailmanlaajuisista markkinoista on noin kymmenen prosenttia.

Koskisi myös suomalaisia tuotteita

Myös Suomessa on viime vuosina syntynyt pellonraivauksen vuoksi metsäkatoa keskimäärin noin 4000 hehtaaria vuodessa, mutta raivauksen arvioidaan tulevaisuudessa vähenevän, kertoo maa- ja metsätalousministeriö.

Uusi sääntely koskisi myös meillä tuotettuja nauta- ja puutuotteiden tuotantoketjuja, ja esityksen vaikutukset ulottuisivat näin maahantuonnin lisäksi myös kotimaisten tuotteiden tuotantoon ja kauppaan.

Ministeriön mukaan vaikutukset Suomeen ja suomalaisiin toimijoihin arvioidaan tarkemmin aloitteen kotimaisen käsittelyn yhteydessä.

Lakiesityksen käsittelystä vastaa Suomessa maa- ja metsätalousministeriö yhteistyössä muiden keskeisten ministeriöiden kanssa. Aiheesta järjestetään myös sidosryhmäkuuleminen ennen kuin valtioneuvosto saattaa asian eduskunnan käsiteltäväksi. Suomen kannan aloitteeseen määrittää eduskunnan suuri valiokunta erikoisvaliokuntien lausuntojen pohjalta.

EU:ssa lakialoitteen käsittelyyn osallistuvat jatkossa sekä jäsenmaiden neuvosto että EU:n parlamentti. On vielä epäselvää, missä neuvostossa ehdotusta käsitellään. Käsittelyn arvioidaan kestävän EU:n eri toimielimissä noin puolentoista vuoden ajan.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt