Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Etlan mukaan talous vajoaa 4,5 prosenttia

Tutkimuslaitos ei usko hallituksen työllisyystavoitteen toteutumiseen.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan mukaan Suomen talous supistuu koronaviruspandemian takia, mutta muuta euroaluetta selvästi vähemmän. Etla ennustaa Suomen kokonaistuotannon pienenevän tänä vuonna 4,5 prosenttia.

Suurimmat riskit Etlan ennusteessa liittyvät koronaviruspandemian kiihtymiseen uudelleen Euroopassa, mikä voi johtaa uusiin talouden sulkutoimiin, kuten tapahtui keväällä.

Etlan ennustaa, että ensi vuonna talous elpyy jo 3,2 prosentin kasvuun. Vuodelle 2022 laitos povaa 1,9 prosentin kasvua. Ensi vuoden talouskasvua nostaa erityisesti yksityisen kulutuksen elpyminen.

– Nostimme kasvulukua, koska epidemia on pysynyt Suomessa odotettua paremmin hallussa. Myös kansainvälinen kysyntä on elpymässä keväällä odotettua nopeammin. Juhlan aiheita on kuitenkin niukasti, sillä Suomen jälkisyklinen talous on kohtaamassa vaikean syksyn ja talven. Teollisuudella on edessään sopeutuminen heikentyneeseen kansainväliseen taloustilanteeseen, toteaa Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus.

Suomen vienti supistuu tänä vuonna peräti liki 12 prosenttia, mutta elpyy ensi vuonna 5,5 prosenttia. Palveluvienti vaihtelee kumpanakin vuonna tavaravientiä voimakkaammin.

Tavaroiden vienti laskee 8,3 prosenttia mutta palvelujen vienti liki 19 prosenttia. Palveluviennin heikkoutta selittää Etlan mukaan ulkomaisten turistien vierailujen hiipuminen lähelle nollaa keväästä lähtien. Samoin kuljetuspalvelut supistuvat rajusti tänä vuonna.

Suomen telakkateollisuudelle koronapandemia on kova isku. Risteilymatkojen kysyntä maailmalla on lopahtanut ja siksi on epäselvää, toimitetaanko kaikki tilauskannassa olevat isot risteilijät alkuperäisen aikataulun mukaisesti vai ei.

Yksityinen kulutus supistuu tänä vuonna 5,4 prosenttia pandemian ja sen aiheuttamien rajoitusten takia, mutta elpyy neljä prosenttia ensi vuonna.

Työllisyys laskee tänä vuonna selvästi ja elpyy ensi vuonnakin vain hitaasti. Ansiotason nousu kuitenkin tukee kotitalouksien ostovoimaa.

Työttömyysaste nousee tänä vuonna ja pysyy ensi vuonna lähes samalla tasolla. Kuluvan vuoden työttömyysasteeksi ennustamme 8,1 prosenttia, ensi vuodelle 7,9 prosenttia.

Työllisten määrän Etla ennustaa laskevan tänä vuonna noin 57 000 henkilöllä. Julkisen sektorin työpaikat kuitenkin lisääntyvät. Koska työvoiman odotetaan samalla vähenevän noin 20 000 henkilöllä, työttömyysaste nousee 8,1 prosenttiin. Samalla työllisyysaste laskee tänä vuonna keskimäärin 71,2 prosenttiin. Ensi vuonna työllisyys kääntyy hitaaseen kasvuun ja työllisyysasteen odotetaan paranevan 71,7 prosenttiin.

– Etla ennustaa, että työllisyysaste nousee vuoteen 2023 mennessä 72,7 prosenttiin. (Sanna) Marinin (sd.) hallituksen 75 prosentin työllisyysastetavoite on siis jäämässä näillä näkymin toteutumatta, ellei tehdä uusia, hyvin merkittäviä työllisyystoimia. Isoja kysymyksiä liittyykin nyt siihen, pystyykö istuva hallitus työllisyysastetta nostaviin politiikkatoimiin eli ottamaan sen työllisyysloikan, toteaa Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

Investoinnit vähenevät tänä vuonna 3,4 prosenttia muun muassa kone- ja laiteinvestointien supistuessa selvästi. Julkisen sektorin investoinnit loiventavat yksityisten investointien alamäkeä.

Etlan mukaan julkistalouden tasapaino heikkenee rajusti ennustevuosina. Kuluvan vuoden julkistalouden alijäämäksi Etla ennakoi 7,8 prosenttia bruttokansantuotteesta ja ensi vuodelle viisi prosenttia bruttokansantuotteesta.

Maailmantalous törmäsi koronaseinään

Etla odottaa Yhdysvaltojen talouden supistuvan tänä vuonna 6,3 prosenttia. Maan bruttokansantuote putosi yli yhdeksän prosenttia huhti-kesäkuussa edellisestä neljänneksestä, mutta on alkanut sittemmin jo elpyä. Ensi vuodelle Etla ennustaa Yhdysvaltoihin 4,8 prosentin kasvua.

Euroalueen bruttokansantuotteen Etla ennustaa supistuvan 7,6 prosenttia tänä vuonna mutta kasvavan 5,5 prosenttia vuonna 2021. Pahiten koronakriisistä ovat kärsineet Etelä-Euroopan maat, joille turismi on tärkeä elinkeino.

Kiinan talouden ennustetaan kasvavan tänä vuonna yhden prosentin alkuvuoden rajun supistumisen jälkeen. Ensi vuonna odotamme kasvun Kiinassa kiihtyvän kahdeksaan prosenttiin.

Maailman kokonaistuotannon Etla odottaa laskevan tänä vuonna 4,4 prosenttia. Viimeksi maailmantalous supistui yhtä voimakkaasti vuonna 1945. Talouskasvun ennustetaan nopeutuvan ensi vuonna 5,4 prosenttiin.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt