Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Etla alensi kasvulukuja – julkistalouden tasapaino heikkenee

Etlan mukaan Suomen talouskasvu hidastuu selvästi ja julkistalouden tasapaino heikkenee.

Laivatoimitusten ansiosta vienti vetää vielä tänä vuonna, mutta ensi vuonna hidastuva kasvu on hyvin riippuvaista kotimaisesta kysynnästä.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan suhdanne-ennusteen mukaan Suomen kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna 1,1 prosenttia ja ensi vuonna 0,9 prosenttia. Vuonna 2021 bruttokansantuote kasvaa 1,1 prosenttia.

Julkistalouden tasapaino heikkenee paitsi hidastuvan kasvun, myös hallituksen menolisäysten takia. Etla arvioi Suomen talouden ajautuvan tekniseen taantumaan tänä vuonna 18 prosentin todennäköisyydellä ja ensi vuoden loppuun mennessä 48 prosentin todennäköisyydellä.

Suomen vienti saa tänä vuonna vielä tukea suurista laivatoimituksista ja kasvaa 3,8 prosenttia. Ensi vuonna vienti kasvaa 1,3 prosenttia.

Yksityinen kulutus kasvaa Etlan mukaan 0,7 prosenttia tänä vuonna ja 1,1 prosenttia ensi vuonna.

Investointien kasvu hidastuu tänä vuonna muun muassa asuinrakentamisen kasvun pysähtyessä.

Työttömyysaste laskee vielä tänä vuonna, mikä on seurausta viime vuoden lopun erinomaisesta kehityksestä työmarkkinoilla. Kuluvan vuoden työttömyysaste on 6,5 prosenttia, ensi vuonna keskimäärin 6,3 prosenttia.

Julkistalouden tasapaino heikkenee hidastuvan bkt:n kasvun, mutta erityisesti hallituksen menolisäysten takia. Kuluvan vuoden julkistalouden alijäämäksi ennustamme 0,9 prosenttia bkt:sta. Vuosina 2020 ja 2021 alijäämä nousee 1,4 prosenttiin bkt:sta.

Myös julkistalouden rakenteellinen tasapaino heikkenee selvästi. Etlan mukaan riski finanssipolitiikan sääntöjen rikkomisesta vuoden 2020 osalta on merkittävä.

Maailmantalouden kasvu hidastuu

Yhdysvaltojen talous pysyy vielä tänä vuonna kohtalaisessa 2,2 prosentin kasvuvauhdissa, mutta ensi vuonna kasvu on 1,6 prosenttia. Myös EU- sekä euroalueella kasvu hidastuu selvästi: bkt:n ennustetaan kasvavan yhden prosentin tänä vuonna ja 0,9 prosenttia ensi vuonna.

Etla on alentanut euroalueen ennustettaan keväästä, sillä Saksan talous on todennäköisesti ajautumassa taantumaan kuluvalla neljänneksellä. Myös Britannia kärsii kaoottisen EU-eroprosessin epävarmuudesta.

– Jos sopimukseton Brexit toteutuu, euroalueen kasvu hidastuu pari prosenttiyksikön kymmenystä enemmän kuin perusennusteessamme, huomauttaa Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus.

Työllisyystavoite tuskin toteutuu

Viime vuonna työllisyyden kasvu oli huomattavasti odotuksia nopeampaa. Tänä vuonna Etlan ennustaa työllisten määrän kasvavan noin 21 000 henkilöllä, lähinnä viime vuoden lopun hyvän kehityksen ansiosta.

Työttömyysaste putoaa 6,5 prosenttiin ja työllisyysaste nousee keskimäärin 72,4 prosenttiin. Ensi vuonna työllisyyden kasvun ennustetaan lähes pysähtyvän, mutta työttömyysaste kuitenkin laskee työvoiman pienen supistumisen myötä 6,3 prosenttiin. Työllisyysaste paranee ensi vuonna 72,7 prosenttiin.

– Ennustamme, että työllisyysaste nousee vuoteen 2023 mennessä 73 prosenttiin eli Antti Rinteen (sd.) hallituksen 75 prosentin työllisyystavoite jää toteutumatta, ellei uusia merkittäviä työllisyystoimia tehdä, toteaa Markku Lehmus.

– Suomi rikkoo EU:n julkisen talouden sääntöjä, ellei työllisyyttä saada kasvatettua tavoitteen mukaisesti. Hallituksella pitäisi vähintäänkin olla suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi, mutta ainakaan vielä sellaista ei ole, toteaa Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

Kangasharju muistuttaa myös, että Valtiontalouden tarkastusviraston arvion mukaan nettomääräisten julkisten menojen nimellinen kasvu ensi vuonna saisi olla enintään 2,6 prosenttia. Etlan ennusteesta laskettava perusmenojen nimellinen kasvuvauhti on kuitenkin 3,8 prosenttia.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt