STM:n hallitusneuvoksen mukaan "viisaat lopettavat myynnin, kun tutkinnat alkavat". LEHTIKUVA / SARI GUSTAFSSON

Etämyyntikiista jatkuu: STM:n toimista kantelu oikeuskanslerille

Sosiaali- ja terveysministeriön virkamies katsoi oikeustapausten selkiyttävän etämyyntiä koskevia tulkintaongelmia.

Sosiaali- ja terveysministeriön toiminnasta alkoholin etämyyntiin liittyen on tehty kantelu oikeuskansleri Tuomas Pöystille. Kantelu koskee sekä ministeriön tiedottamista että hallitusneuvos Ismo Tuomisen esittämiä lausuntoja aiheen tiimoilta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) ilmoitti aiemmin tällä viikolla, ettei hallitus anna erillistä lakiesitystä alkoholin etämyynnin kieltämisestä. Hänen mukaansa oikeuskanslerin vastauksen perusteella aihetta koskevia säännöksiä ei ole välttämätöntä selventää.

– Oikeustila voisi oikeuskanslerin mukaan täsmentyä edelleen sosiaali- ja terveysministeriön esittämän toimenpide-ehdotuksen myötä. Se tarkoittaa, että viranomaiset selvittäisivät alkoholijuomia Suomeen myyneiden ulkomaalaisten yritysten toimintaa nykyistä tehokkaammin, STM totesi tiedotteessaan.

Tuominen sanoi samana päivänä Iltalehdelle, että seuraavaksi alkoholin etämyyjiä vastaan aloitetaan rikosoikeudelliset prosessit.

– Tämä ratkaisisi oikeudellista tulkintaongelmaa, että viedään näitä Suomessa toimivia etämyyjiä oikeuteen yksi kerrallaan. Kun tutkinnat alkavat, viisaat lopettavat myynnin välittömästi ja panevat kädet ristiin, Tuominen totesi.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin lausunto oli rajattu kysymyksen osalta lainsäädännön selkeyttämistarpeeseen.

– Lausunnossa vastasin siihen, kuinka polttava tarve on juuri nyt täsmentää voimassa olevaa lainsäädäntöä ottaen huomioon korkeimman oikeuden niin sanotun Visnapuu-ratkaisun ja siihen liittyvän EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun, Pöysti sanoo Verkkouutisille.

– Siinä meillä kyllä on viittaus kohtaan, jossa todetaan, että tuomioistuimet ja viranomaiset voivat toki toimivaltuuksiensa puitteissa soveltaa lakia, mutta emme ottaneet yleisesti kantaa muihin mahdollisiin menettelyihin.

Etämyynnin käsite puuttuu alkoholi- ja rikoslaista

Kesäkuussa 2018 tehdyn Visnapuu-tuomion jälkeen ministeriö päätti oma-aloitteisesti tiukentaa etämyyntityöryhmän esitystä siten, että etämyynti kiellettäisiin kokonaan.

STM:stä tehdyn kantelun vuoksi Pöysti ei ota tarkemmin kantaa keskusteluun siitä, ovatko ministeriön virkamiehen kommentit perusteltuja oikeuskanslerin lausunnon pohjalta. Ismo Tuomisen väitetään myös kuvanneen henkilökohtaisesti Viini ja Ruoka -tapahtuman messutiskejä. STM:n muistio lähetettiin oikeuskanslerille viikkoa myöhemmin.

Aihetta koskeva lainsäädäntö laadittiin pitkälti ennen internet-myynnin yleistymistä, joten etämyynnin asemaa ei ole tarkasti määritelty.

– Viime aikoina on aika paljon käytetty etämyynnin käsitettä, jota ei ole alkoholilaissa eikä rikoslaissa. Rinnalle on tullut keskustelu etämyynnin ja etäostamisen suhteesta. Nyt annetussa lausunnossa käsitteen ympärillä käytetään lainausmerkkejä, sillä se ei ole ehkä paras sana kuvaamaan tätä ilmiötä, Tuomas Pöysti sanoo.

– On eriteltävä, puhutaanko Suomessa tapahtuvasta vähittäismyynnistä, myynnistä yksityiskäyttöön vai rajat ylittävästä kaupasta. Voi kyseenalaistaa, että tarvitaanko erillistä etämyynnin käsitettä ja sitä koskevaa sääntelyä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt