Metsästäjä ja haulikko. Lyijyhaulien käyttö ja hallussapito kosteikkoalueilla aiotaan kieltää EU:n alueella siirtymäajan jälkeen vuoden 2023 alkupuolella. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Esitys lyijyhaulien kiellosta etenee

Kieltoa koskevat vastalauseet kaatuivat EU-parlamentissa.

Europarlamentaarikot äänestivät komission lyijyhaulien rajoittamista kosteikoilla -ehdotusta vastaan tehdyistä kahdesta esityksestä. Molemmat vastalauseet menivät nurin.

Äänestystulos tarkoittaa sitä, että rajoitusehdotus etenee Euroopan neuvoston käsiteltäväksi. Komission rajoitusehdotuksen kaatuminen siellä tulee olemaan vaikeaa, koska alun perin vain viisi jäsenmaata vastusti komission ehdotusta.

– Eurooppalaisen lainsäädännön pitäisi olla toimivaa ja ymmärrettävää, mutta tätä nyt hyväksytty ehdotus ei ole, toteaa Metsästäjäliiton Jussi Partanen.

Metsästäjäliitto on tehnyt sitkeästi työtä lyijyhaulien käyttöä kosteikoilla kieltävää esitystä vastaan useiden sidosryhmien kanssa vuosien ajan. Kielto rajoittaisi Suomen oloissa suhteettomasti metsästystä ja urheiluammuntaa.

Liiton mukaan komission ehdotus on kohtuuton ja loukkaa yli kymmenen miljoonan eurooppalaisen metsästäjän ja urheiluampujan perusoikeuksia.

Metsästäjäliiton mielestä lyijyhaulien käytön rajoittaminen kosteikoilla on tarpeen, jotta vesilinnut eivät söisi lyijyhauleja ruokansa mukana. Lyijyn käyttöä on rajoitettu jo 22 EU:n jäsenvaltiossa. Suomessa lyijyhaulit kiellettiin vesilintujen metsästyksessä jo vuonna 1996.

Komission ehdotus kieltää lyijyhaulit sisältää kuitenkin lukuisia ongelmia, kuten kansalaisen syyllisyysolettaman ja suhteettoman laajan kosteikkomääritelmän.

Suomi vastusti ehdotusta REACH-komitean käsittelyissä, mutta 3. syyskuuta pidetyssä äänestyksessä komission ehdotus sai taakseen tarvittavan EU-maiden äänienemmistön.

Euroopan unionissa on parhaillaan valmisteilla myös toinen, laajempi lyijyyn liittyvä kielto, jolla rajoitettaisiin lyijystä valmistettujen haulien sekä luotien käyttöä kaikissa ympäristöissä. Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) rajoitusehdotus ns. totaalikiellon osalta julkaistaan tammikuussa 2021.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt