Oikeuskansleri Tuomas Pöysti. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Epäilyksiä THL:n riippumattomuudesta

Oikeuskanslerin mukaan rokotetutkimus ja rokotehankinnat on erotettava selkeämmin THL:n toiminnassa.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti vaatii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen riippumattomuuden vahvistamista rokotehankinnoissa.

Oikeuskanslerin mukaan lääkeyhtiöiden rahoittama rokotetutkimus ja rokotteiden hankintaa koskeva päätöksenteko olisi erotettava toisistaan selkeämmin. Hän edellyttää THL:n ohjauksesta vastaavan sosiaali- ja terveysministeriön ryhtyvän asiassa toimenpiteisiin.

Oikeuskansleri toteaa, että yksityisten lääkeyhtiöiden maksama tutkimusrahoitus on aiheuttanut epäilyjä THL:n viranomaistoiminnan puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta.

– THL tekee lääkeyhtiöiden rahoittamaa rokotetutkimusta ja osallistuu samanaikaisesti rokotteiden hankintaan asiantuntijana ja valmistelijana. Joissain tapauksissa se myös tekee itse hankintapäätöksiä. Asetelma on herättänyt epäilyksiä rahoituksen vaikutuksesta hankintapäätösten asianmukaisuuteen.

Oikeuskanslerin mukaan ei kuitenkaan ole syytä epäillä, etteivätkö ministeriö ja THL pystyisi turvaamaan hankintojen valmistelun ja päätöksenteon puolueettomuutta.

– Hankintaprosessien legitiimisyyden kannalta on kuitenkin keskeistä lisäksi se, millaiselta valmistelu ja päätöksenteko näyttävät ulkoapäin tarkasteltaessa.

Oikeuskansleri pitää selvänä, että THL:n rooliin tartuntatautien torjunnan asiantuntijana kuuluu rokotetutkimuksen tekeminen. Pöysti toteaa, että tutkimusta ei voida tehdä täysin erillään rokotteita kehittävistä lääkeyhtiöistä.

– THL on väistämättä vaikuttava toimija myös rokotehankinnoista päätettäessä. Rokotteiden hankintaprosessin yleisen uskottavuuden kannalta THL:n asemaa puolueettomana asiantuntijana olisi kuitenkin syytä vahvistaa. THL:ssa on jo valmisteltu lääkeyhtiöiden rahoittaman tutkimustoiminnan ja hankintoihin liittyvän toiminnan eriyttämistä entistä selkeämmin toisistaan. Oikeuskansleri pitää suunnitelmaa perusteltuna.

Oikeuskansleri huomauttaa, että myös viestintä vaikuttaa osaltaan THL:n viranomais- ja asiantuntijatoiminnan luotettavuuteen. Mediatietojen mukaan THL:n verkkosivuilla julkaistut blogikirjoitukset ikäihmisten pneumokokkirokotuksista olivat aiheuttaneet hämmennystä infektiolääkäreiden keskuudessa ja ne oli koettu ristiriitaisiksi THL:n virallisten rokotesuositusten kanssa. Viestinnän ristiriidattomuuteen olisikin oikeuskanslerin mukaan kiinnitettävä erityistä huomiota.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt