LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Ensi vuodesta tulee vaikea rakennusalalla

Rakentaminen kääntyy ennusteen mukaan laskuun eikä enää lisää talouskasvua ja työllisyyttä.

Rakennusteollisuus RT:n suhdannekatsauksen mukaan rakentamisen markkinatilanne pysyi alkuvuonna melko vahvana, mutta ensi vuodesta on tulossa vaikea. Tänä vuonna jäädään noin prosentin pakkaselle, ja ensi vuonna lasku kiihtyy kolmeen prosenttiin.

– Suomen talous kääntyi rakentamisen vetämänä nousuun vuonna 2015, mutta ensi vuodesta alkaen rakentaminen ei enää lisää Suomen talouskasvua eikä työllisyyttä. Kuluvana vuonna rakentaminen taittuu pieneen laskuun. Ensi vuonna alamäki kiihtyy kolmisen prosenttia miinukselle ja vetää samalla hyvän työllisyyskehityksen alaspäin, RT ry:n pääekonomisti Jouni Vihmo toteaa tiedotteessa.

Asuntokauppa on RT:n mukaan kuitenkin käynyt alkuvuonna vilkkaana. Matala korkotaso pitää yllä sekä asuntosijoittamisen että omistusasumisen houkuttelevuutta, ja RT arvioi ulkomaisten kiinteistösijoittajien kiinnostuksen olevan kasvussa.

– Talouskasvu hidastuu, mutta tarve uusille asunnoille ei vähene kaupungistumisen nopeutuessa. Tänä ja ensi vuonna asuntoja valmistuu vielä riittävästi, mutta hiipuva lupakehitys antaa aihetta huoleen vuosien 2021 ja 2022 asuntotuotannon tasosta. Riittämättömästä asuntorakentamisesta ja sen myötä asumisen hintojen karkaamisesta ei saa tulla pullonkaulaa Suomen talouskasvulle tai työllisyystavoitteille, RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell varoittaa tiedotteessa.

Kuluvana vuonna aloitetaan 38 000 asunnon rakentaminen. Ensi vuonna aloitukset suhdannekatsauksen mukaan vähenevät 32 000 asuntoon. Suurin pudotus tulee kerrostalorakentamisesta, jossa aloitukset vähenevät sekä tänä että ensi vuonna noin viidenneksen viime vuoden luvuista.

Runsas asuntotuotanto on katsauksen mukaan hillinnyt asuntojen hintojen nousua Suomessa. Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa hinnat ovat kohonneet vuodesta 2015 yli 20 prosenttia, kun taas Suomessa nousu on ollut vain neljä prosenttia. Hintojen nousu on Suomessa kohdistunut lähinnä pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin.

Muussa talonrakentamisessa kehitys on kaksijakoista. Liike- ja varastorakentaminen hiljenee katsauksen mukaan selvästi mittavien hankkeiden valmistuessa, mutta teollisuusrakentaminen kasvaa voimakkaasti.

Julkinen palvelurakentaminen kipuaa ennätystasolle, kun sekä sairaala- että kouluhankkeita kohoaa poikkeuksellisen paljon. Julkisen rakentamisen odotetaan kuitenkin hidastuvan muutaman vuoden päästä.

Talonrakentamisessa vakainta kasvu on korjausrakentamisessa, jonka merkitys korostuu uudisrakentamisen vähentyessä.

Talonrakentamisen pohjatöiden väheneminen supistaa myös infrarakentamista. Katsauksen mukaan maa- ja vesirakentaminen pääsee kuitenkin ensi vuonna kiinni kasvuun sen ansiosta, että valtion budjettiin tehtiin 300 miljoonan euron pysyvä tasokorotus perusväylänpitoon.

Rakentamisen työllisyys ylitti 200 000 henkilön rajan huhti-kesäkuussa ja pysyy tänä vuonna sen tuntumassa. Alan työttömyys on alle yleisen tason, ja ammattitaitoisen työvoiman saanti on pysynyt hidastuvasta kasvusta huolimatta suurimpana tuotannon esteenä.

Rakennusteollisuus RT:n keväällä tekemän työvoimakyselyn mukaan ulkomaisen työvoiman osuus rakennustyömailla on vakiintunut. Uudellamaalla keskimäärin joka kolmas talonrakennusalalla työskentelevä on ulkomaalainen ja muualla maassa lähes joka kymmenes. Osuus ei ole suhdannekatsauksen mukaan merkittävästi muuttunut tällä vuosikymmenellä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt