Ensi vuoden budjetissa varauduttu vain 15 000 turvapaikanhakijaan

Määrärahoja joudutaan lisäämään vuoden mittaan, koska turvapaikanhakijoita tulee todennäköisesti budjetoitua enemmän.

Turvapaikanhakijoiden vastaanoton kuluihin on budjetoitu 118 miljoonaa euroa vuodelle 2016. Määrärahatarve perustuu aiempaan arvioon, että Suomeen tulisi noin 15 000 turvapaikanhakijaan vuodessa.

Koska turvapaikkaa hakevien henkilöiden määrä on arviolta 25 000–30 000 hakijaa vuonna 2015, joudutaan määrärahoja sisäasianministeriön mukaan lisäämään myöhemmin.

Turvapaikanhakijoiden määrän nopean kasvun vuoksi maahanmuuton menoihin on varattu aiempaa enemmän rahaa.

Maahanmuuttoviraston toimintamenoihin on budjetoitu ensi vuonna 39,2 miljoonaa euroa.

Maahanmuuttovirasto ja poliisi rekrytoivat lisärahan turvin lisää henkilöstöä turvapaikkahakemusten käsittelyyn. Sujuva ja nopea turvapaikkahakemusten käsittely hillitsee pitkällä tähtäimellä turvapaikanhakijoiden vastaanoton kokonaiskustannuksia, kun turvapaikanhakijoiden odotusaika vastaanottokeskuksissa ei pitkity.

Ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän (UMA) tuoma tuottavuuden lisäys hyödynnetään työprosesseja kehittämällä.

Turvapaikkahakemusten käsittelyn lisäksi myös vastaanottokeskusten menot ovat huomattavasti ennakoitua suuremmat, ja tarve perustaa uusia vastaanottokeskuksia jatkuu voimakkaana.

Poliisin toimintamenoihin on budjetoitu ensi vuodelle noin 716 miljoonaa euroa. Poliisin määrärahoihin on lisätty lähes 7 miljoonaa euroa turvapaikanhakijoiden rekisteröintiin ja kielteisen päätöksen saaneiden henkilöiden maasta poistamiseen.

Suojelupoliisin budjetti on ensi vuonna noin 20 miljoonaa euroa. Suojelupoliisi siirtyy ensi vuoden alusta suoraan sisäministeriön alaisuuteen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt