Helenin toimitusjohtaja Pekka Manninen ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori avasivat Helenin ensimmäisen biolämpölaitoksen Helsingin Salmisaaressa 14. helmikuuta. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Energiayhtiö varoittaa vaikeista sähkömarkkinoista lähivuosina

Sähköntuotantoon sijoittaminen ei ole Helenin mukaan taloudellisesti kannattavaa.

Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö Helenin mukaan sähköntuotantoon investoiminen ei ole taloudellisesti kannattavaa, sillä sähkön tukkuhinta pysyy pohjoismaissa alhaisena tulevina vuosina. Yhtiö arvioikin, että lähivuosien sähkömarkkinat ovat vaikeat sähköntuottajille.

Helen tuottaa kivihiilellä noin puolet energiastaan, joten yhtiön tuotantorakennetta on lähivuosina muutettava merkittävästi. Valmisteilla olevan lakiesityksen mukaan kivihiilen energiakäyttö kiellettäisiin vuoteen 2030 mennessä.

Helen muistuttaa, että työ- ja elinkeinoministeriössä tarkastallaan jopa mahdollisuutta aikaistaa kielto jo vuodelle 2025.

Esityksen mukaan toteutuessaan laki pakottaisi Helenin mielestä toimijoita liian nopeisiin ja mahdollisesti epätarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin ja olisi siten hyvin haitallinen.

Helen huomauttaa myös, että yhtiön mahdollisuudet korvata bioenergialla fossiilisia polttoaineita riippuvat EU:n puhtaan energian paketin direktiiviehdotuksista, jotka valmistuvat vaiheittain tämän vuoden aikana.

Suomen tulevilla veroratkaisuillakin on Helenin mukaan osaltaan merkittävä vaikutus siihen, miten pystytään turvaamaan erityisesti talviolosuhteissa tarvittava sähkön ja lämmön yhteistuotanto.

Helenin viime vuoden liikevaihto kasvoi edellisvuoden 782 miljoonasta 805 miljoonaan euroon ja liikevoitto 75 miljoonasta 81 miljoonan euroon. Asiakkaita yhtiöllä on yli 400 000.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt