Energiayhtiö Helenin Hanasaaren voimalaitos ja hiilikasa Helsingissä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Energian kulutus väheni alkuvuonna selvästi

Lämmin sää oli merkittävin syy kokonaiskulutuksen laskuun.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus väheni tammi-maaliskuussa 11 prosenttia vuodentakaisesta Sähkön kulutus väheni yhdeksän prosenttia, ja polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt laskivat 15 prosenttia viime vuodesta.

Lämmin alkuvuosi oli Tilastokeskuksen mukaan merkittävin syy energian kokonaiskulutuksen laskuun. Hiilen ja maakaasun kulutukset laskivat 23 ja 24 prosenttia edellisvuodesta. Öljyn kulutus laski kuusi prosenttia, mikä näkyi erityisesti polttonesteiden myynnissä. Polttonesteitä kulutettiin vähemmän liikenteen liikkumisrajoitusten vuoksi, jotka astuivat voimaan maaliskuussa koronavirusepidemian takia. Myös tammi-helmikuun vaihteessa ollut metsäteollisuuden työnseisaus vaikutti osaltaan puupolttoaineiden kulutuksen 19 prosentin laskuun. Turvetta kulutettiin 23 prosenttia vähemmän vuodentakaiseen verrattuna.

Sähkön kulutuksen laskuun vaikutti lämpimien säiden lisäksi teollisuuden matalampi sähkön kulutus. Metsäteollisuuden työnseisaus ja viime vuoden lopussa suljetut paperikoneet heikensivät teollisuuden sähkön kysyntää. Poikkeuksellisen lämmin alkuvuosi oli myös sateinen ja samaan aikaan hyvin tuulinen. Uusiutuvalla sähköntuotannolla oli siten otolliset olosuhteet vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Vesivoiman ja tuulivoiman tuotannot kasvoivat 54 prosenttia ja 44 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tammikuun aikana Suomessa tehtiin tuulivoiman tuotantoennätys. Tammikuun ensimmäisellä viikolla tuulisähkön osuus Suomen sähkön tuotannossa oli ennätykselliset 22 prosenttia. Kotimaisen vesi- ja tuulivoiman tuotannon kasvun seurauksena sähköä tuotiin edellisvuotta vähemmän. Sähkön nettotuonti laski 33 prosenttia vuodentakaisesta.

Tammi-maaliskuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 2,1 miljardin euron arvosta, mikä oli 22 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Energiatuotteita tuotiin eniten Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 60 prosenttia. Energiatuotteita vietiin Suomesta miljardin euron arvosta. Viennin arvo väheni 26 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Energiatuotteita vietiin eniten OECD-maihin, joiden osuus viennin arvosta oli 78 prosenttia.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt