X
SULJE MAINOS
Sähkön markkinahintojen nousu näkyi myös sähkön kuluttajahintojen 1–3 prosentin nousuna ensimmäisellä neljänneksellä riippuen asiakasryhmästä. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Energian hinnat nousussa alkuvuonna

Sähkön markkinahintojen nousu näkyi myös sähkön kuluttajahinnoissa.

Viime vuoden lopulla alkanut energian hintojen nousu jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Nousuun vaikuttivat Tilastokeskuksen mukaan tuontipolttoaineiden kallistuminen sekä suurempi lämmityspolttoaineiden kysyntä ja veronkorotukset.

Suomeen tuotavien öljytuotteiden hinnat nousivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Viime vuoden keväällä raakaöljyn maailmanmarkkinahinta laski voimakkaasti, kun koronapandemia laski kysyntää ja tuotannon sopeuttamisesta ei päästy yhteisymmärrykseen.

Sovun synnyttyä hinnat nousivat nopeasti ja vakaantuivat kesäksi. Loppusyksystä 2020 hinnat lähtivät uuteen nousuun. Kuluvan vuoden maaliskuussa raakaöljyn tuontihinta olikin korkeimmillaan sitten vuoden 2019 helmikuun.

Öljyn tuontihintojen nousu on näkynyt polttonesteiden kuluttajahintojen nousuna. Moottoribensiinin kuluttajahinta oli maaliskuussa kahdeksan prosenttia ja dieselöljyn viisi prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Näihin vaikuttivat myös viime elokuussa voimaan tulleet veronkorotukset. Kevyen polttoöljyn hinta nousi seitsemän prosenttia vastaavalla ajanjaksolla.

Kivihiilen tuontihinta jatkoi nousuaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Maaliskuussa nousu oli erityisen suurta ja veroton hinta oli yli kaksinkertainen verrattuna vuotta aiempaan. Kivihiilen valmisteveroa nostettiin vuoden vaihteessa ja valmisteverollinen hintakin nousi vastaavasti 27 prosenttia.

Kotimaisista polttoaineista metsähakkeen hinta jatkoi nousuaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Verrattuna viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen sen hinta oli viisi prosenttia korkeampi.

Kaukolämmön asiakashinnat olivat tammikuussa reilun prosentin korkeammat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla hinnat nousivat selvästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Nousua selittävät viime vuoden poikkeuksellisen alhaiset hinnat, joista nyt palattiin lähelle viime vuosien keskiarvoa.

Pohjoismaisen sähköpörssin osto- ja myyntitarjouksista johdettu systeemihinta oli maaliskuussa lähes nelinkertainen ja Suomen aluehinta lähes kaksinkertainen verrattuna viime vuoden maaliskuun hintaan.

Sähkön markkinahintojen nousu näkyi myös sähkön kuluttajahintojen 1–3 prosentin nousuna ensimmäisellä neljänneksellä riippuen asiakasryhmästä.

Yritysasiakkaiden kohdalla hinnat vastaavasti laskivat pienimmissä kulutusryhmissä, mutta nousivat selvästi suurimmilla asiakkailla.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt