Lähes joka viides (18 %) arvioi, että heillä on aiempaa enemmän rahaa käytössään kriisin myötä vähentyneiden kulutusmahdollisuuksien takia. LEHTIKUVA/MILLA TAKALA

Kaksi kolmesta vastustaa palkkojen avoimuutta

Selvä enemmistö työikäisistä ei halua palkkatietojaan julkisiksi. Luottamushenkilöistä yhtä suuri osuus on toista mieltä.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n selvityksessä kysyttiin työikäisiltä, pitäisikö heidän työkavereillaan olla oikeus saada ilman heidän suostumustaan työnantajalta tarkka tieto heidän palkkansa suuruudesta.

Vastaajista 39 prosenttia oli tällaisesta pakollisesta palkka-avoimuudesta täysin eri mieltä ja 27 prosenttia jokseenkin eri mieltä. Vain yhdeksän prosenttia oli täysin samaa mieltä siitä, että työkavereilla tulisi olla oikeus saada tieto heidän palkkansa suuruudesta.

Naisista 69 prosenttia vastusti pakollista palkka-avoimuutta ja miehistä 64 prosenttia.

– Taloustutkimuksen selvityksen tulokset antavat selkeän viestin poliittisille päättäjille ja virkamiehille: kansalaiset eivät halua työkavereilleen oikeutta tietää heidän palkkojaan, EK:n asiantuntija Katja Leppänen toteaa keskusliiton tiedotteessa.

Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden kannattajista suuri enemmistö vastusti EK:n mukaan pakollista palkka-avoimuutta. Poikkeuksena olivat vain vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat, joissa vastustajia oli vähemmän. Vihreitä kannattavista vastaajista kuitenkin 52 prosenttia vastusti pakollista palkka-avoimuutta ja vasemmistoliittoa kannattavista 43 prosenttia.

Taloustutkimus haastatteli EK:n toimeksiannosta 1525 työikäistä kansalaista 25.-28. tammikuuta. Virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Moni luottamushenkilö haluaa palkat julkisiksi

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK kertoo, että yli kaksi kolmasosaa luottamushenkilöistä haluaa palkat julkisiksi työpaikoilla. Järjestön kyselyyn vastaneista yli 67 prosenttia kannatti palkkatietojen avoimuutta.

Työympäristö- ja tasa-arvoasioiden asiantuntija Anne Mironen SAK:sta korostaa, että avoimuus auttaisi korjaamaan perusteettomat ja epätasa-arvoiset palkkaerot työpaikoilla. Kyselyyn vastanneista luottamushenkilöistä 30,5 prosenttia kertoi, että heidän työpaikallaan on todettu perusteettomia palkkaeroja.

– Sukupuolten välisen palkkaeron kurominen umpeen on edennyt Suomessa liian hitaasti. Palkka-avoimuus edistäisi tätä tavoitetta ja tervehdyttäisi muutenkin palkkausta ja sen perusteita, hän toteaa SAK:n tiedotteessa.

SAK:n luottamushenkilöpaneeliin vastasi tammikuussa 974 luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä valmistellaan tällä hetkellä erilaisia vaihtoehtoja palkka-avoimuuden lisäämiselle lakiin säädettävällä pakolla. Työryhmän määräaika päättyy maaliskuun puolessavälissä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt