Energian kulutus Suomessa. Lähteet: VTT, GTK, YM, Vapo

Hannu Koivisto: En luota Vladimir Putinin kaasuhanaan

Mikä on se biomassa, jolla Suomen energiatarvetta tyydytettäisiin kunnolla, kirjoittaja kysyy.

Millä kotimainen energia, turve ja puu, oikeasti korvataan? Vastaus on helppo: lisäämällä tuontienergiaa, jonka osuus on jo nyt yli 70 prosenttia. Venäläisen tuontienergian osuus on yli 60 prosenttia tuontienergiasta.

Suomeen ostetaan yhtä suurella rahalla energiaa kuin mikä on koko metsäsektorin vienti, eli 10 miljardilla eurolla. Tuontienergia ei ilmeisesti tuota päästöjä.

Onko energiaa mietitty huoltovarmuuden näkökulmasta, huomioiden vaikkapa Putinin kiukuttelu kaasuhanojen äärellä? Nyt Putin uhkaa lopettaa havupuun viennin 2022. Luonnonvarakeskuksen Luken mukaan Venäjän puuntuonin osuus oli Suomen puuntuonnista 74 prosenttia.

Oliko hallituksen energiapolitiikka yksi niitti esimerkiksi Kaipolan paperitehtaan alasajoon? Kaipola on käyttänyt 70-luvulta lähtien 600 000 megawatin verran turve-energiaa vuosittain. Turve on siistausjätteen poltossa välttämätön apupolttoaine. Ilman turvetta siistausjäte on jätettä, joka lisää kaatopaikkakuormitusta.

On helppo epäillä, etteikö turpeen poltolla olisi ollut joku vaikutus. Turvetta on myös käytetty paperijalostuksessa prosessihöyryn tuottamiseen. Turve on tärkeä teollisuuden eri energiaprosesseissa. Kuumana palava turve on monella tapaa tärkeä apupolttoaine, mitä ei julkisessa keskustelussa juuri huomioida.

Osa kotimaisen energiasta nähdään ilmastohaittoina, vaikka kokonaisuutta tarkasteltaessa ne voisivat olla jopa ympäristöystävällisiä. Jos kotimainen energiaomavaraisuus ajetaan alas, onko ilmastoystävällistä, jos samoja energialähteitä tuodaan ulkomailta?

Tuulivoiman merkitys Suomelle on vain merkityksettömät 1,2 prosenttia –  Suomen vuoden energiatarpeesta tuulivoima kattaa kuusi päivää. Aurinkoenergian osuus on kaksi tuntia.

En ole vielä löytänyt vastausta, mitä tarkkaan ottaen on se biomassa, jolla Suomen energiatarvetta tyydytettäisiin isossa mittakaavassa. Mitä muuta voi biomassa olla kuin puuta ja turvetta? Geoterminen lämpökin on vielä synnytyslaitoksella. Mikä on kotimaista energiaa: tuulimylly, uraani, aurinkokennot?

Vapo on hävittänyt turpeen korjauskalustonsa Suomessa, tätä ei ole julkisuudessa mainittu. Osa koneista on siirretty Baltiaan ja Ruotsiin omille tytäryhtiöille, osa on myyty romurautana. Yksi turveyrittäjä kertoi, ettei hänen turveaumalleen  ole osoitetta. Näyttää siltä, että hänellä ei ole ensi kesänä töitä.

Jos Vapo ja turveyrittäjät ovat jo luovuttaneet, on todennäköistä, että turve-energia poistuu luontaisesti takaviistoon paljon pikemmin kuin on kaavailtu.

Järki ei riitä. Vihreällä ilmastopolitiikalla on hirvittävät seuraukset. En halua väitellä, mikä on hyvä energialähde. Talvella on kuitenkin edelleen kohtuullisen kylmä.

 

Hannu Koivisto

Hannu Koivisto

Hannu Koivisto on vapaa toimittaja Kurikasta.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt