Ely-keskuksista irtisanotaan 85

Ely-keskuksista irtisanottavien määrä on kokonaisuudessaan 85 henkilöä, kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Osana hallituksen päättämiä sopeutustoimia ja julkisen talouden kestävyysvajeen korjaamista Ely-keskuksiin kohdennettiin 33 miljoonan euron säästöt vuosille 2015–2018. Lisäksi EU:n rakennerahastojen tekninen tuki vähenee 56 miljoonaa euroa vuosina 2014–2020.

Säästöjen vuoksi syyskuussa käynnistyneet ely-keskusten ja työ- ja elinkeinoministeriön yt-neuvottelut on nyt saatu päätökseen keskuskohtaisesti.

Tammikuussa valtakunnallisten neuvottelujen päättyessä arvioitiin, että 33 miljoonan säästötarpeesta toteutetaan suurin osa luonnollisella poistumalla, pääosin eläköitymisen kautta.

Vajaa kolmannes säästöistä arvioitiin tuolloin toteutettavan irtisanomisilla ja loput muilla säästötoimilla. Ministeriön mukaan jatkoneuvotteluissa irtisanottavien määrää pystyttiin tästä vielä vähentämään muutostuen laajamittaisella käyttöönotolla sekä muilla säästötoimilla.

Ely-keskuksista irtisanottavien määrä on kokonaisuudessaan 85 henkilöä. Eniten eli 25 henkeä irtisanotaan TE-toimistojen yhteisestä kehittämis- ja hallintokeskuksesta. Toiseksi eniten väkeä vähenee Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksesta, mistä irtisanotaan 12.

Aiemmin tänä vuonna toteutetut irtisanomiset rakennerahastojen teknisen tuen osalta johtivat 29 henkilön irtisanomiseen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt