Pullotuslinjastoa juomavalmistaja Hartwallin Lahden yksikössä 2018. LEHTIKUVA / SAMULI IKÄHEIMO

Elintarviketeollisuus odottaa investointien rajua lisäystä

Yritykset vahvistavat alan yhdistyksen mukaan kilpailukykyään, jotta ne pärjäävät tiukassa kilpailussa.

Elintarviketeollisuuden kiinteiden investointien ennakoidaan kasvavan tänä vuonna 616 miljoonaan euroon, jossa olisi kasvua peräti 69 prosenttia viime vuoteen verrattuna, kertoo Elintarviketeollisuusliitto. Viime vuonna investointien arvo väheni Elinkeinoelämän keskusliiton investointitiedustelun mukaan edellisestä vuodesta 13 prosenttia noin 420 miljoonaan euroon.

– Myönteiset odotukset osoittavat, että erittäin haasteellisesta korona-ajasta ja tulevan kevään vaikeasta ennakoitavuudesta huolimatta elintarvikeyrityksiltä löytyy halua, luottamusta ja rohkeutta investoida. Yritykset vahvistavat kilpailukykyään, jotta ne pärjäävät tiukassa markkinakilpailussa Suomessa ja yhä useammin myös globaalisti, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Pia Pohja toteaa tiedotteessa.

Investointitiedustelun mukaan puolet eli 49 prosenttia elintarvikealan kiinteistä investoinneista aiotaan kohdistaa tänä vuonna kapasiteetin korvaamiseen. Viime vuonna vastaava osuus oli 30 prosenttia. Kapasiteetin lisäämiseen suuntautuisi 27 prosenttia investoinneista, kun viime vuoden osuus oli 54 prosenttia.

– Investoimalla huippunykyaikaiseen tuotantoteknologiaan yritykset varmistavat, että ne pystyvät jalostamaan nykyisten tuotteitten lisäksi uusia innovatiivisia lisäarvotuotteita kuluttajien ja asiakkaiden toiveiden mukaisesti, Pohja kertoo.

Selvää kasvua ennakoidaan investointeihin, joilla on muu käyttötarkoitus. Tänä vuonna niiden osuus olisi 16 prosenttia, kun se viime vuonna oli 10 prosenttia. Muu käyttötarkoitus tarkoittaa muun muassa investointeja vastuullisuuteen, vähähiilisyyteen ja kestävään kehitykseen.

– Elintarvikeyritykset ovat tehneet pitkäjänteistä, määrätietoista työtä ilmasto- ja ympäristövaikutustensa minimoimiseksi ja työ jatkuu. Kansalaisetkin ovat noteeranneet alan ponnistelut, sillä joulun alla julkaistussa YouGov-kyselyssä elintarviketeollisuus ja päivittäistavarakauppa rankattiin vastuullisimmiksi toimialoiksi investoinneissa, Pohja huomauttaa.

Vastuullisuus näkyy hänen mukaansa esimerkiksi materiaalien ja energian käytön tehostamisena, pakkausten kierrätettävyyden varmistamisena ja sivuvirtojen hyödyntämisenä.

Tutkimukseen ja kehitystyöhön tehtävät elintarviketeollisuuden investoinnit kasvavat kyselyn mukaan tänä vuonna 2,3 prosenttia. Ruoka- ja juomayritykset satsaavat tuotekehitykseen ja innovointiin yhteensä 65 miljoonaa euroa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt