Elintarvikelaatikoita Yhteinen pöytä -projektin hävikkiterminaalissa Vantaalla. Verkostoon kuuluu noin 30 ruokahävikin lahjoittajaa ja noin 40 vastaanottavaa tahoa. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Elintarvikeala vähentää ruokahävikkiä

Elintarvikeala aikoo vähentää ruokahävikkiä materiaalitehokkuuden sitoumuksella.

Elintarviketeollisuus, pakkaus- ja kaupan ala ovat tehneet materiaalitehokkuuden sitoumuksen, jolla vähennetään ruokahävikkiä, kehitetään pakkausten ympäristöystävällisyyttä ja lisätään materiaalien kierrätystä.

Päivittäistavarakauppa on sitoutunut vähentämään ruokahävikkiä vuoden 2016 tasolta vähintään 13 prosenttia vuoteen 2021 mennessä. Elintarviketeollisuus asettaa oman tavoitteensa tämän vuoden loppuun mennessä.

Materiaalitehokkuuden sitoumus asettaa raamit elintarvikealan yhteisille tavoitteille, mutta käytännössä kukin sitoumuksen allekirjoittanut yritys valitsee keinot tavoitteisiin pääsemiseksi itse.

– Tämä on sitovaa lainsäädäntöä toimivampi keino vähentää hävikkiä. Yrityksillä on koko kirjo erilaisia keinoja käytössään oman toimintansa kehittämiseksi. Sitoumus kannustaa myös innovatiiviseen yhteistyöhön elintarvikealan yritysten välillä. Päivittäistavarakaupassa hävikki on suuri kustannuskysymys, joten meillä on myös taloudellinen kannuste tehdä parhaamme hävikin vähentämiseksi, johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä sanoo.

Myynnin volyymissä mitattuna jo yli 90 prosenttia päivittäistavarakaupan toimijoista on mukana sitoumuksessa, joten ruokahävikin määrä vähenee sitoumuksen myötä päivittäistavarakaupan alalla kokonaisuudessaan.

Monia keinoja

Kaupan alalla keskeinen keino hävikin synnyn ehkäisyssä on myynnin mahdollisimman tarkka ennakointi ja kysyntää vastaava tilaaminen. Myös vanhenevien tuotteiden myynti alennuksin ja sunnuntaiaukioloajat ovat vähentäneet hävikkiä.

Teollisuudessa elintarvikejätettä ja hävikkiä vähennetään muun muassa tuotteita ja tuotantoprosesseja kehittämällä. Hyödyntämiskelpoisia jakeita ohjataan edelleen raaka-aineiksi bioenergian ja rehujen valmistukseen. Lisäksi sivuvirroista kehitetään uusia tuotteita.

Materiaalikatselmuksilla voidaan teollisuudessa tunnistaa systemaattisesti hukkaa synnyttäviä tekijöitä. Pienissä ja keskisuurissa elintarviketeollisuuden yrityksissä tyypillinen materiaalikatselmuksissa todettu säästöpotentiaali on keskimäärin 600 000 euroa vuodessa.

Pakkauksilla on keskeinen rooli ruokahävikin ehkäisyssä koko elintarvikeketjussa, myös kotitalouksissa. Yhden ja kahden hengen talouksien koko kasvaa Suomessa jatkuvasti. Hävikkiä syntyy helposti, jos pakkauskoot ovat niille liian suuria. Moni elintarvikealan yritys onkin vastannut tarpeeseen tarjoamalla tuotteitaan useassa pakkauskoossa.

– Oikeanlainen pakkaus suojaa tuotetta ja ehkäisee hävikkiä. Näin pystytään vähentämään elintarvikkeista aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Kuluttajilla on myös mahdollisuus vaikuttaa ruokapakkausten ympäristövaikutuksiin huolehtimalla niiden asianmukaisesta kierrätyksestä, toimialapäällikkö Anna Vainikainen Elintarviketeollisuusliitosta sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt