Elinkeinoelämän keskusliitto kaipaa tietoa maakuntien roolista tieverkkoyhtiössä

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mukaan ehdotus liikenneverkkoyhtiöstä on tervetullut ja kunnianhimoinen, mutta yksityiskohdat edellyttävät vielä tarkempaa arviointia.

EK johtava asiantuntija Tiina Haapasalo uskoo, että ehdotus autoveron ja ajoneuvoveron muuttamisesta vuosimaksuksi piristäisi kauppaa ja taloutta ja edistäisi ilmastotavoitteita.

– Autoveron muutos voitaisiin tehdä nopeastikin, eikä sen edes tarvitse olla riippuvainen yhtiön muodostamisen aikataulusta. Välivaiheen verojen ja maksujen pitäisi olla oikeudenmukaiset kaikkien autonomistajien kannalta, toisin sanoen jo maksetut verot tulisi huomioida tulevassa vuosimaksussa.

Selvityksessä on sisäkkäin monta isoa uudistusta: valtion tieverkon yhtiöittäminen, autoilun verojen muuttaminen vuosimaksuksi, kilometrihinnoittelun kehittäminen ja liikenteen ilmastovaikutusten leikkaaminen.

– On kuitenkin yllättävää, että ehdotuksessa pitkän aikavälin investointien taso näyttäisi muodostuvan nykyistä matalammaksi. Ennakkokeskusteluista on syntynyt kuva, että yhtiö mahdollistaisi investointitason nousun. Liikenneinfran korjausvelka on lähtötilanteessa 2,4 miljardia euroa. Investointien lisääminen näyttäisi mahdolliselta yhtiön aloitusvuosina istuvan hallituksen kaudella, mikä on tietysti hyvä asia, mutta miten on pitkällä juoksulla, Haapasalo kysyy.

Ehdotuksessa on myös ajateltu maakunnille osakkuus liikenneverkkoyhtiössä.

– Epäselvää on, mitä maakuntien rooli yhtiössä käytännössä merkitsisi ja jatkuisiko aluepoliittinen liikennehankkeiden edistäminen yhtiön sisällä, Haapasalo toteaa.

Toinen kysymys on, kenen asiakas tienkäyttäjä lopulta on. Alkuun yhtiö keräisi tienkäyttäjiltä vuosimaksua. Myöhemmin asiakas voisi valita, haluaako yhdistää maksut muihin palveluihin ja valitseeko vuosimaksun vai kilometrimaksun. Näin kuluttajien valinnanmahdollisuus kasvaisi. Oleellinen lähtökohta myös kuluttajille ja yrityksille on, ettei liikenteen kustannuksia nosteta.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt