Suomessa tuottavuuden kasvu on hidastunut enemmän kuin verrokkimaissa Ruotsissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. LEHTIKUVA/MIKKO STIG

Elinkeinoelämä: Hallitusohjelman turvattava yrittäminen ja omistajuus

Elinkeinoelämän järjestöt vetoavat yhdessä työllistämisen edellytysten puolesta.

– Jotta investointeja ja työpaikkoja syntyy, tarvitaan pitkäjänteistä veropolitiikkaa. Tästä syystä tulevalla hallituskaudella ei saa kiristää yrittäjien tai yritysten verotusta, eikä heikentää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, toteavat elinkeinoelämän järjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari, Perheyritysten liitto ja Suomen Yrittäjät.

Yrityksen ja sen omistajan työllistämispäätös edellyttää järjestöjen mukaan uskoa siihen, että yrittämisen ympäristö ei poukkoile hallituskausien vaihtuessa. Investointeja ei tehdä neljäksi vuodeksi, vaan pidemmällä aikasihdillä.

Järjestöjen mukaan hyvään toimintaympäristöön sisältyy luottamus, että yritysten, omistamisen tai omistajanvaihdosten verotus ei kiristy ja estä yritysten kasvua ja työllistämiskykyä.

– Samoin verotuksen kiristäminen esimerkiksi erillisellä osinkotulojen lähdeverolla heijastuisi kielteisesti yrityksiin muun muassa vaikeuttamalla rahoituksen hankintaa ja investointien toteuttamista sekä nostamalla työeläkemaksuja.

– Samoin palkkatulojen verotuksen jo nyt jyrkän progression kiristäminen veisi Suomea kauemmaksi Ruotsin työllistävästä esimerkistä. Ansiotulon verotusta tulisikin keventää Ruotsin esimerkin mukaisesti erityisesti asiantuntijatyön palkkatasoilla, järjestöt sanovat.

Ne vetoavat Säätytalolla oleviin puolueisiin, että tuleva hallitusohjelma pitää Suomen ennustettavana ympäristönä yrittäjille, työntekijöille ja omistajille.

– Kiristykset toimisivat toiseen suuntaan ja heikentäisivät suomalaista yhteiskuntaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt