X
SULJE MAINOS
Kreikkalainen ja suomalainen yhden euron kolikko kuvattuna EU-lipun päällä. LEHTIKUVA / JARNO MELA

Elinkeinoelämä: EU hajaantunut, korona uhka eurolle

Pandemiaa ei EK:n mielestä voiteta ilman EU-laajuista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Elinkeinoelämän keskusliitto pitää valitettavana, että koronan myötä Euroopan unionin jäsenmaiden välinen hajaannus on syventynyt ja solidaarisuus rapautunut entisestään. Myöskään poikkeustoimia ei ole koordinoitu tehokkaasti.

Järjestön näkemyksen mukaan pandemiaa ei voiteta ilman EU-laajuista ja kansainvälistä yhteistyötä.

EK muistuttaa tiedotteessaan lisäksi, että korona on uhka myös eurojärjestelmälle. Järjestö kuitenkin pitää olennaisena sitö, miten Euroopan talous- ja rahaliittoa EMU:a on finanssikriisin jälkeen vahvistettu. Esimerkiksi Euroopan vakausmekanismin EVM:n kriisirahastosta saadaan apua hätään joutuneille euromaille, jos tiukat reunaehdot täyttyvät.

Osa koronavirustoimista on EK:n mielestä ollut dramaattisia, kuten EU:n ulkorajojen sulkeminen ja rajoitukset ihmisten liikkumiseen. Järjestö kantaa huolta, ettei määräaikaisten toimien voimassaoloaikaa tarpeettomasti venytetä.

Myönteistä EK:n mukaan on, että jäsenmaat ovat kattavasti lanseeranneet tukipaketteja yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi. Finanssikriisin kokemuksista on opittu, että toimien on oltava tehokkaita ja ripeitä. Samoin Euroopan keskuspankin toimet ovat järjestön mielestä olleet määrätietoisia.

Samalla on EK:n mukaan helppo nähdä, että EU-budjetin muskelit eivät riitä tämänkokoisen kriisin ratkaisemiseen, vaan rahoitusvastuu on jäsenmailla, EKP:llä tai mahdollisesti Euroopan vakausmekanismi EVM:llä.

Komissiokin on toiminut EK:n arvion mukaan jämäkästi ja oikea-aikaisesti. Esimerkiksi jäsenmaiden poikkeustoimien kuten valtiontuen sääntöjen höllentämisen hyväksynnät on saatu käsitelty tehokkaasti.

EU-maiden päämiehet pitävät huomenna torstaina EU-huippukokouksen. EK pitää myönteisenä, että akuuttien kriisitoimien rinnalla kokouksessa nostetaan esille koronan exit-strategia eli keinot helpottaa Euroopan yhteiskuntien paluuta aikanaan normaaliin arkeen.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt