Elinkeino- ja innovaatio-osaston osastopäällikön virkaan 63 hakijaa

Työ- ja elinkeinoministeriössä avoinna olleeseen elinkeino- ja innovaatio-osaston osastopäällikön virkaan tuli 63 hakemusta.

Virka täytetään määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

Osastopäällikön virka avautui, kun sitä hoitanut Petri Peltonen nimitettiin tammikuussa työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteerin virkaan.

Osastopäällikkö johtaa, valvoo ja kehittää elinkeino- ja innovaation toimintaa. Osasto vastaa elinkeino- ja innovaatiopolitiikan, yrityspolitiikan ja julkisen yritysrahoituksen kehittämisestä. Se edistää toimillaan yritysten ja toimialojen kasvua, kansainvälistymistä ja uudistumista.

Osasto ohjaa Tekesin, GTK:n, Finnveran, Teollisuussijoituksen ja VTT:n toimintaa.

Kommentit