Elina Lepomäki: Junalippujen hinnat laskevat

Kilpailun avaaminen henkilöjunaliikenteessä on lisännyt junamatkustamisen määrää muualla Euroopassa.

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) iloitsee liikenne- ja viestintäministeriön suunnitelmista avata Suomen henkilöjunaliikenne kilpailulle.

– Suunniteltu uudistus hyödyttää ihmisiä monella tapaa. Palvelut monipuolistuvat, lippu- ja tavarahinnat laskevat ja liikkuminen helpottuu, Lepomäki laskee.

Lepomäen mielestä henkilöliikenteen avaaminen on tärkeää myös elinkeinovapauden kannalta. Yrittämiselle eri liikennemuodoissa on tulevaisuudessa vähemmän esteitä, minkä seurauksen saattaa syntyä monipuolisia palveluinnovaatioita.

– Tehokas liikkuminen on itseisarvo, liikutaan sitten työn perässä tai muuten. Se tuo kuluttajalle hyvinvointia sekä parantaa kansantalouden toimivuutta, Lepomäki toteaa.

Kilpailun avaaminen tarkoittaa, että VR:n yksinoikeudesta liikennöidä Suomen rataverkolla luovutaan ja rautateiden henkilöstöliikenteeseen voi tulla muitakin toimijoita.

EU-lainsäädäntö edellyttää rautatieliikenteen kilpailun avaamista. Suomen lainsäädäntö ei ole asian tiellä, mutta nykyisten sopimusjärjestelyiden ansiosta kilpailua ei ole voitu avata. Suomea, Irlantia ja Luxemburgia lukuun ottamatta kaikissa muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa on henkilöliikenteen kuljetuksissa useampi kuin yksi rautatieyritys.

– Henkilöjunaliikenteen kilpailun avaaminen on yleisesti lisännyt junamatkustamisen määrää. Matkustajamäärät ovat kasvaneet pitkälti paremman aikataulu- ja reittitarjonnan myötä, Lepomäki toteaa.

Tehokkaampi raideliikenne puolestaan hyödyttää ihmisten lisäksi niin ympäristöä kuin kansantaloutta.

Kommentit