Elina Lepomäki ja Juhana Vartiainen kiirehtivät startup-yrittäjien oleskelulupien nopeuttamista

Kansanedustajien mukaan nykyisissä oleskelulupakäytännöissä on selkeitä puutteita, jotka haittaavat huippuosaajien muuttamista Suomeen.

Hallituksen esitysluonnos ulkomaalaisten startup-yrittäjien oleskeluluvasta ja oleskelulupajärjestelmän kehittämisestä lähti tänään lausuntokierrokselle.

– Suomen oleskelulupakäytännöissä on tällä hetkellä useita pullonkauloja, jotka vaikeuttavat korkean tason osaajien ja pääomasijoittajien muuttamista Suomeen. On Suomen etu, että helpotamme työperäistä maahanmuuttoa merkittävästi verrattuna nykytilanteeseen. Jos haluamme lisää yrittäjiä tai huippuosaajia, on aika avata nykyisiä lupakäytäntöjämme, kansanedustajat Elina Lepomäki (kok.) ja Juhana Vartiainen (kok.) sanovat.

Hallituksen esityksellä korjattaisiin ulkomaalaislainsäädännön puutteita yrittäjien maahanmuuton osalta sekä sujuvoitettaisiin olemassa olevaa oleskelulupaprosessia.

Tavoitteena on kehittää oleskelulupajärjestelmää siten, että kansainvälisten yrittäjien ja asiantuntijoiden on entistä helpompi tulla Suomeen. Kansanedustajien mukaan globaalissa kilpailussa Suomella ei ole varaa siihen, että huippuosaajat tai yrittäjät juuttuvat kuukausien oleskelulupaprosesseihin.

– Yrityksissä, jotka tähtäävät maailman huipulle ja tavoittelevat vain parhaita osaajia, tulee vastaan tilanteita, joissa esimerkiksi alan parhaita koodareita ei saada Suomeen töihin jäykkien oleskelulupakäytäntöjen vuoksi. Jos haluamme aidosti kehittää Suomesta maailman parhaan startup-ekosysteemin, nämä asiat on vain saatava kuntoon, Vartiainen sanoo.

Työperäisen maahanmuuton edistäminen Suomen etu

Vartiainen muistuttaa, että muut Pohjoismaat hyötyvät työperäisestä maahanmuutosta ja ulkomailta tulevista yrittäjistä tällä hetkellä Suomea enemmän.

– Tätä ei pidä unohtaa, vaikka maahanmuutto turvapaikanhakijakysymyksen vuoksi muista syistä herättää epäilyjä, Vartiainen painottaa.

Lepomäen mukaan startupit eroavat muusta työperäisestä maahanmuutosta siten, että usein alkuvaiheessa yrityksillä ei ole varaa maksaa kovin korkeita palkkoja.

– Erityisesti perustajalle tai osakkaalle varsinainen palkkio tulee vasta yrityksen arvonnousun myötä. Nykyiset oleskelulupien tulorajat eivät tällä hetkellä tunnista näitä tilanteita, ja on hyvä, että tähän on tulossa muutos, Lepomäki sanoo.

Kansanedustajien mielestä maahanmuuttopolitiikka ei voi olla vain kiristämistä, vaan sitä on tarkasteltava pragmaattisena kokonaisuutena.

– Työperäisen maahanmuuton edistäminen on vahvasti Suomen etu. Sen edestä on raivattava kaikki mahdolliset esteet, koska nykyisellä huoltosuhteella on välttämätöntä saada lisää osaavaa työvoimaa työmarkkinoille, kansanedustajat toteavat.

Kommentit