LEHTIKUVA / MATTI BJÖRKMAN

Eläkkeelle kannattaa jäädä aikaisintaan tavoite-eläkeiässä

Eläke kasvaa sitä suuremmaksi, mitä vanhemmaksi töitä tekee, muistuttaa eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.

Vuoden vaihtuessa myös vanhuuseläkeikä nousee. Eläkeikä nousee jatkossa vuosittain aina kolmen kuukauden verran. Ensi vuonna alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta 3 kuukautta vuonna 1955 syntyneillä.

Ilmarisen Eläkkeet-osaston osastopäällikkö Nina Bruun muistuttaa kuitenkin, että eläkkeelle kannattaa jäädä vasta tavoite-eläkeiässä. Vuonna 1955 syntyneiden tavoite-eläkeikä on 64 vuotta 1 kuukautta.

– Eläke kasvaa sitä suuremmaksi, mitä vanhemmaksi töitä tekee. Eläkkeelle kannattaakin jäädä aikaisintaan tavoite-eläkeiässä, koska tällöin alimman eläkeiän jälkeen kertyvä eläke pienentää elinaikakertoimen vähentävää vaikutusta, suosittelee Bruun.

Tavoite-eläkeikään voi hänen mukaansa jatkaa vaikka osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen avulla niin, että ottaa esimerkiksi puolet kertyneestä eläkkeestä maksuun alimmassa eläkeiässä ja jatkaa työssä vaikka osa-aikaisesti.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alin ikäraja pysyy 61 ikävuodessa, ja yläikäraja on 68 vuotta.

Töissä voi kasvattaa eläkettään 68-vuotiaaksi. Senkin jälkeen töitä voi tehdä työnantajan kanssa niin sopiessa, mutta se ei enää kasvata eläkettä.

– Ensi vuonna vanhuuseläkkeelle voi jäädä aikaisintaan 63 vuoden 3 kuukauden iässä. Näin eläkemahdollisuuden saa ikäluokka, joka on syntynyt vuonna 1955. Vuonna 1956 syntyneet voivat puolestaan jäädä eläkkeelle aikaisintaan 63,5-vuotiaana, Bruun kertoo. Vuonna 1954 ja sitä ennen syntyneillä eläkeikä säilyy edelleen 63 vuotena.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt