Eläkeläisiä on yli 40 prosenttia lähes joka toisen kunnan asukkaista

Lähes joka toisessa kunnassa eläkkeensaajia on yli 40 prosenttia asukkaista ja 11 kunnassa heitä on yli puolet, kertoo Eläketurvakeskus.

Suomessa on Eläketurvakeskuksen mukaan 1 440 000 omaa eläkettä saavaa henkilöä. Kaikista Suomen 16 vuotta täyttäneistä eläkettä saavia on jo lähes 32 prosenttia.

Lähes joka toisessa kunnassa eläkkeensaajia on yli 40 prosenttia, ja yhdeksässätoista kunnassa heitä on yli puolet väestöstä.

Suomen eläkeläisvaltaisimmat maakunnat sijaitsevat Itä-Suomessa. Etelä-Savossa, Kainuussa ja Kymenlaaksossa noin 40 prosenttia 16 vuotta täyttäneistä on eläkeläisiä. Sen sijaan matalin eläkeläisten osuus on Uudellamaalla, missä heitä oli viime vuonna 25 prosenttia väestöstä.

Suomen eläkeläisvaltaisin kunta on Pohjois-Savossa sijaitseva Rautavaara, jossa eläkeläistenosuus on lähes 55 prosenttia. Vähiten eläkeläisiä eli vain 20 prosenttia sen sijaan on poikkeuksellisen väestörakenteen Limingassa, missä alle 10 prosenttia väestöstä on 65 vuotta täyttäneitä.

Työikäisestä väestöstä on työkyvyttömyyseläkkeellä 6,4 prosenttia. Kainuussa heidän osuutensa on yli 10 prosenttia ja Pohjois-Savossa yli 9 prosenttia. Sen sijaan Ahvenanmaalla työkyvyttömyyseläkkeellä on työikäisistä vain 4 prosenttia.

Kunnista lähes kolmasosassa työkyvyttömyyseläkkeellä on yli 10 prosenttia työikäisestä väestöstä.

Kommentit